Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

436209912 461272446291947 8127480084363092057 n

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายงานธรรมทูตฯ ได้จัดประชุมบรรดาคุณพ่อผู้ดูแลศูนย์ประกาศข่าวดี (Mission station) ตามเขตต่างๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2024 ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เป็นการทำความรู้จักซึ่งกันและกันระหว่างบรรดาคุณพ่อที่ได้รับหน้าที่ใหม่ในการเป็นผู้ดูแลศูนย์ประกาศข่าวดีตามเขตต่างๆ รวมถึงการวางแผนงานร่วมกัน, แบ่งปันประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อจะได้หาทางแก้ไขร่วมกัน และสามารถดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน ทั้งนี้ ขอขอบคุณคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน และคุณพ่อวิทยา เขียวประไพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ ที่ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดี

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี