Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

heart

1. ยอมรับสถานการณ์ และทำความเข้าใจกับธรรมชาติของความเจ็บปวดจากการแยกจาก
ยอมรับความจริงให้ได้ว่า ณ ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของเรากับเขาได้สิ้นสุดลงแล้ว และความโศกเศร้าจากการแยกจากเป็นสิ่งปกติ
2. ดูแลจัดการกับความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
พูด เล่า และระบายความคิด ความรู้สึกที่แท้จริงของเรากับคนที่ไว้ใจ งดเว้นการโพสต์ข้อความระบายความคิด ความรู้สึกจากความสัมพันธ์นี้ผ่านช่อง่ทางโซเชียลมีเดีย
3. ดูแลสุขภาพร่างกาย
ออกกำลังกายเป็นประจำเดื่อกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยระบายความเครียดความกังวล นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ งดเว้นการดื่มสุราและใช้สารเสพติด เพราะวิธีนี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ทั้งยังทำลายสุขภาพร่างกายด้วย

4. กระตือรือร้นในการใช้ชีวิต
พยายามที่จะรักษาความกระตือรือร้นในการทำกิจวัตรต่างๆให้เป็นปกติเท่าที่จะสามารถทำได้
5. อย่าเผชิญกับความเจ็บปวดเพียงลำพัง
เราไม่ควรแยกตัวอยู่ลำพัง เพราะจะทำให้เราจะติดอยู่กับความโศกเศร้า จงเปิดรับความรัก และการดูแลจากคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเรา เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ญาติผู้ใหญ่ เพื่อนที่รัก และหวังดีกับเรา ถ้าไม่มีใครจริงๆ ก็ยังมีตัวเราเอง ยังมีพระเยซูเจ้าและแม่พระที่รักและเข้าใจเรา คอยเยียวยาและเติมเต็มความรักให้เราเสมอมา
6. จงเรียนรู้จากความสัมพันธ์
หลังจากที่เราสามารถจัดการความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มั่นคงได้มากขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว เราควรที่จะไตร่ตรองถึงสิ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในครั้งนี้

แหล่งที่มา : https://thestandard.co/teenage-love/

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี