Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

ยุวธรรมทูตในศรีลังกา (3)

     วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2017 ยุวธรรมทูตเป็นกิจกรรมอภิบาลเด็กๆ ที่ทุกภาคส่วนในสังฆมณฑล Trinco ศรีลังกา ให้ความสำคัญ
     ทุกคนเดินเท้าในขบวนเฉลิมฉลองเข้าสู่บริเวณจัดงานสักการสถานแม่พระแห่งลูร์ด เด็กๆ จำนวน 684 คน พี่เลี้ยงจำนวนมาก ซิสเตอร์จากวัดต่างๆ รวมทั้งเจ้าอาวาสจากวัดที่เด็กๆ สังกัดอยู่มาพร้อมหน้ากันทำพิธีเปิด

     พระสงฆ์เจ้าอาวาสจากทุกวัดมาร่วมชุมนุม จากนั้นพวกเขามีกิจกรรมเฉลิมฉลองตามวัฒนธรรม แล้วตั้งขบวนอีกครั้งเพื่อเข้ายังสักการสถาน พวกเขาจะถวายข้อตั้งใจและได้รับการรับรองเป็นยุวธรรมทูตถาวร ในพิธีบูชาขอบพระคุณ
     การชุมนุมจบท้ายด้วยการรับฟังคำปราศรัยของคุณพ่อบาซิล ผู้อำนวยการสมณองค์กรประกาศข่าวดีแห่งศรีลังกา พระสังฆราชพูดคุยกับเด็กๆ และบรรดาเด็กๆก็ขับร้องเพลงยุวธรรมทูตสุดเสียงของตนน่าประทับใจ

ที่มา : http://kamsonbkk2017.blogspot.com/2017/10/3.html?m=1

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี