Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม2019

บทความดีดี

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

Laudato Si'

 

ลิงค์ เว็ปไซต์คาทอลิก

  • becbkk

สถิติการเยี่ยมชม

001117927
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
203
1277
1480
71562
29319
1117927

Your IP: 34.204.173.45
2019-10-21 02:51

marysilent

พระมารดาแห่งความเงียบ
     พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรับรองการถวายตัวแด่ “พระมารดาแห่งความเงียบ”
คุณพ่อเอมิเลียโน อันเตนุชชี ได้กล่าวหลังจากเข้าเฝ้าฯ พระสันตะปาปาเป็นเวลาถึง 40 นาที เมื่อเดือนที่แล้วว่า พระสันตะปาปาตรัสว่า “ผู้ถวายตนแด่พระมารดาฯ เป็นผู้มีความงดงามอย่างยิ่ง” ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่นักบวชจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว

     นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังทรงเข้าร่วมกับคณะกาปูชินเป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งคณะกาปูชินได้รับการพิจารณาให้เป็น “ตัวแทน” ของผู้ถวายตัวที่มีความรักอย่างสัตย์ซื่อที่สุด ต่อพระมารดาฯ

     คุณพ่อเอมิเลียโนกล่าวว่า “พระสันตะปาปาทรงยื่นพระหัตถ์ออกและปกมือเหนือศีรษะของพ่อที่กำลังคุกเข่าอยู่ ท่านขอพรจากพระจิตเจ้าแด่พ่อ เพื่อให้พ่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในแผนการการต่อสู้กับอำนาจที่ไม่ดีของการพูดแบบไม่คิดถึงผลเสีย”

     คุณพ่อได้กราบทูลถึงเรื่องราว การถวายตัวแด่พระมารดาแห่งความเงียบ แด่สมเด็จพระสันตะปาปา และท่านมีพระดำรัสกลับมาว่า “พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ตรงนี้แล้ว จงทำต่อไป” สิ่งนี้คือแผนการของพระเจ้า ผู้ทรงกระทำผ่านบุคคลที่พระองค์ทรงเลือกสรร 

     คุณพ่อเล่าให้เราฟังว่า ภาพดั้งเดิมของพระมารดาแห่งความเงียบนั้น จัดทำโดยคุณพ่อเอมิเลียโน ในปี ค.ศ.2010 และผลงานรังสรรค์ โดยภคินีคณะเบเนดิกตินแห่งซาน จูเลียตอร์ตาในแคว้นโนวาร่า ประเทศอิตาลี
     ท่านมิใช่ผู้ที่ถวายภาพนี้แด่สมเด็จพระสันตะปาปาอย่างที่หนังสือพิมพ์อิตาลีได้ลงไว้ แต่เป็นพระปรีชาญาณของพระเจ้าต่างหากที่ทรงนำทางท่านให้เป็นผู้ถวายภาพพระมารดาแห่งความเงียบแด่พระสันตะปาปา
     ทุกวันมีผู้ถวายไม้กางเขนและภาพไอคอนต่างๆ แด่พระสันตะปาปาจำนวนมาก แต่พระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งในภาพเขียนซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนของแม่พระภาพนี้
     พระสันตะปาปาทรงศรัทธาต่อภาพพระมารดาแห่งความเงียบมาก พระองค์ทรงแขวนภาพนี้ไว้ข้างลิฟท์ในวังของท่านที่วาติกัน ภาพนี้วาดด้วยศิลปะไบแซนไทน์โบราณ เป็นภาพพระมารดายกนิ้วขึ้นที่ริมฝีปาก เตือนให้แขกที่เข้ามาที่นั่น หลีกเลี่ยงการตกในบาปนินทาและพูดเรื่องที่เป็นข่าวลือหามูลฝอยมิได้

     ในวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.2016 พระสันตะปาปาทรงเสกภาพวาดพระมารดาแห่งความเงียบ และทรงให้ความหมายใหม่แด่ภาพนี้ด้วย พระองค์ทรงเชิญชวนเราให้สงบเงียบภายในจิตใจและ “อย่าพูดสิ่งเลวร้ายแก่ผู้อื่น... ความเงียบเตรียมเราให้มีความสุขอย่างเปี่ยมล้น พระวจนาตถ์ในครรภ์ของพระมารดาเปรียบเหมือนของขวัญสำหรับโลก เราจึงต้องจัดเตรียมของขวัญสำหรับผู้อื่นด้วยเช่นกัน ในสังคมของความอึกทึก ความเงียบเปรียบเสมือนคำพยากรณ์ที่ทำนายความเป็นไปในอนาคต”
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว คุณพ่อเอมิเลียโนได้เขียนหนังสือเรื่อง “The book of Life” (2018) ซึ่งเป็นการจุดประกายเล็กๆขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงวาระที่นำไปสู่ความเงียบ เป็นวาระที่ “ความเงียบพูด”

     ความเงียบคือการเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระเยซูเจ้า เช่นเดียวกับที่นักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขนได้อธิบายไว้ว่า ความเงียบจะเติมเต็มเราด้วยสัมผัสจากสวรรค์ นี่คือสิ่งที่ทำให้ความสงบภายในจิตใจแตกต่างจากความเงียบทางกายภาพ นี่คือความเงียบที่หาเกิดขึ้นได้กับร่างกาย แต่เป็นความเงียบที่เหนือขึ้นไปจากความสามารถของมนุษย์ (สมาธิ)
การสวดอ้อนวอนขอต่อพระมารดาแห่งความเงียบทำให้เรามีคุณธรรม 12 ประการ ดังนี้ คือ
1.เงียบด้วยตนเอง
2.การฟัง
3.ความอ่อนน้อมถ่อมตน
4.ความสุข
5.การให้ความสนใจผู้อื่น
6.ความอดทน
7.ความพอดี
8.ความคล่องแคล่ว
9.ความมั่นคง
10.ความบริสุทธิ์
11.ความไว้วางใจ
12.ความเมตตา
ข้าแต่พระมารดาแห่งความเงียบ โปรดช่วยวิงวอนเพื่อลูกด้วยเทอญ
(ที่มา : นิตยสารแม่พระยุคใหม่, ปีที่ 36 ฉบับที่ 225, ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2019/2562, หน้า 11-13)

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2018

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 228 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์