Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/22-23JULY13
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

อบรมครูยุวธรรมทูต ณ เชียงราย

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รับเชิญจากโรงเรียนสันติวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้จัดกิจกรรมอบรมครูผู้นำยุวธรรมทูต โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณะองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) ประจำประเทศไทยเป็นวิทยากร   นายพิพัฒน์พงษ์ แซ่ลิ่ม และ นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากรร่วม

โรงเรียนสันติวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย โดยฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้มีการฝึกอบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตให้กับผู้รับผิดชอบงานอภิบาล ในแต่ละโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ โดยมีคณะครูจาก 7 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 35 คน เข้าร่วมในการฝึกอบรม

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ร.ร.สันติวิทยา เชียงราย  ร.ร.อรุโณทัย ลำปาง  ร.ร.นุชนารถ  ร.ร.พระหฤทัย เชียงใหม่  ร.ร.เยรีนา  ร.ร.สิรวี เชียงดาว  และ ร.ร.ศิริมาตย์เทวี

มาเซอร์แอนนี สนเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงจุดประสงค์ของการจัดฝึกอบรมว่า“นี้เป็นนโยบายของสังฆมณฑลที่กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้จัดให้มีการเอาใจใส่เรื่องของการให้การอบรมด้านจิตใจและจิตวิญญาณแก่นักเรียนในทุกระดับ ซึ่งสังฆมณฑลได้กำหนดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าสังกัดสมณะองค์กรยุวธรรมทูต นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ให้เข้าสังกัดองค์กรพลศีล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ฝึกอบรมด้วยองค์กรวายซีเอส และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้เข้าสังกัดคณะพลมารี”

มาเซอร์เชื่อว่าการที่จะเน้นให้นักเรียนเป็นแค่คนเก่งเท่านั้นยังไม่เป็นการเพียงพอและใช้แนวทางการศึกษาของคาทอลิกที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นผู้เรียนที่สมบูรณ์ครบครันเป็นทั้งคนเก่งและคนดีกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนเป็นการเสริมเรื่องการสอนคำสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนยังเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาตนด้านสังคมและจิตวิญญาณของเด็กๆคาทอลิกให้เป็นคริสตชนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นๆนั้น ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณตามความเชื่อศรัทธาของนักเรียนโดยมีครูผู้รับผิดชอบและมีโครงการส่งเสริมต่าง ๆ เช่นเดียวกัน

ประมวลภาพ

{gallery}net/22-23JULY13{/gallery}