Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/jan15
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

เสริมสร้างเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำทุกระดับ

     คณะกรรมการร่วมบริหารงานแผนกฯ สรุปงานว่า จะถือโอกาสปีค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นปีศักดิ์สิทธ์  แสวงบุญร่วมกันโดยเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณตามปกติของวัด   และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กรฆราวาสแพร่ธรรมหน้าวัด   และมีกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน   แต่ละองค์กรจะเชิญชวนสมาชิกองค์กรของวัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแต่ละองค์กรด้วย   การเฝ้าศีลมหาสนิทแต่ละวัดใช้คู่มือแสวงบุญที่ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ จัดทำ  องค์กรที่ร่วมกันดำเนินงาน  มี คณะพลมารีย์   เทเรเซียน  คูร์ซิลโล ฯ อัศวินแห่งศีลมหาสนิท  เซอร์ร่า   วินเซนต์  เดอ ปอล     พระเมตตา   แพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา โดยกำหนดวันเวลาไว้   และจะติดต่อคุณพ่อเจ้าอาวาสอีกครั้งดังนี้

เขต 1     วัดแม่พระลูกประคำ ( กาลหว่าร์ )                 วันอาทิตย์ที่   22  ก.พ.  2015

เขต 2     วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  (สามเสน )           วันอาทิตย์ที่  26 เม.ย. 2015

 เขต 3     วัดซางตาครู้ส                                                    วันอาทิตย์ที่  31 พ.ค. 2015

เขต 4      วัดพระวิสุทธิวงศ์ ( ลำไทร )                           วันอาทิตย์ที่  28 มิ.ย. 2015

เขต 5      สักการสถาน                                                       วันอาทิตย์ที่  30  สิงหาคม 2015 

เขต 6     วัดนักบุญยอแชฟ อยุธยา                            วันอาทิตย์ที่  29 พฤศจิกายน  2015

     ปี 2015 นี้  องค์กรร่วมกันรณรงค์การอ่านพระคัมภีร์ต่อเนื่อง  อ่านสารบบที่ 2 มีโทบิต  ยูดิธ  เอสเธอร์  มัคคาบี ฉบับที่ 1 ,2  ปรีชาญาณ   บุตรสิรา  บารุค  ดาเนียล  บางท่านอ่านเกือบจบแล้ว  สมาชิกองค์กรใดและผู้สนใจต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอ่าน  สามารถติดต่อกับประธานองค์กรฯระดับวัด  เพราะจะมีการบันทึกชื่อไว้  โดยหวังว่าชีวิตนี้เราน่าจะอ่านจบสัก หนึ่งครั้งทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่   

     มีการอบรมเสริมความรู้  และงานจิตตารมณ์ธรรมทูต    ย้ำเรื่องพระสมณสาส์นเตือนใจของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส  ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร  และหัวข้อฆราวาสแพร่ธรรมต่อจากปีที่แล้ว

     บัตรพระวาจา  ภาพมรรคาศักดิ์สิทธิ์  รูปพระ  และงานสัญจร ยังจัดทำและอำนวยความสะดวกเหมือนเดิม             คุณพ่ออภิเดช  ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการร่วมดำเนินงานและมอบพระคัมภีร์ เพื่อร่วมกันหว่านพระวาจาต่อไป 

{gallery}net/jan15{/gallery}