Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/23AUG14
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

ประชุมคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ฯเขต 1 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2014

- วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2014 เวลา 9.30 -11.00 น. คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการและคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ฯ เขต 1 จำนวน 24  คน ร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการวิถีชุมชนวัด ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “ ลักษณะเด่นๆของคริสตชนกลุ่มย่อยตามมติสภาพระสังฆราชเอเชีย ” วิทยากรโดย ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และเนื่องจากพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลางในการดำรงชีวิตประจำวันของคริสตชน จึงมีการฝึกปฏิบัติในการแบ่งปันพระวาจาเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การปฏิบัติกิจเมตตาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากฟังการบรรยายความรู้แล้ว ยังมีการตอบคำถามและข้อสงสัยต่างๆเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนแบบใหม่ของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย

  เวลา 11.00 -12.30 น. เป็นการประชุมคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ฯ เขต 1 ครั้งที่ 8/ 2014 ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญๆ คือ 1. การประเมินโครงการศาสนสัมพันธ์ฯ เขต 1 ที่ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2014 ได้แก่            1.1 โครงการคริสตชนร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล 62 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (วันที่ 27 กรกฎาคม)ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงละครแห่งชาติ และวจนพิธีกรรม 5 ศาสนา ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันที่ 11 สิงหาคม) ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

                1.2 โครงการอบรมผู้นำงานศาสนสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม มีกรรมการและสัตบุรุษจากเขต 1 เข้าร่วม 11 คน

               1.3  โครงการศาสนสัมพันธ์เพื่อชีวิตชิดสนิทกับพี่น้องต่างชาติพันธุ์ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม เวลา 10.00-12.00 น. ร่วมจัดกิจกรรมให้เด็กๆที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น อ.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร โดยกรรมการศาสนสัมพันธ์ วัดเซนต์หลุยส์

                2. รายงานกิจกรรมศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์วัดในเขต 1

                3. ปรึกษาหารือเพื่อเตรียมกิจกรรมโครงการที่จะดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2014  อาทิ

โครงการเยี่ยมเยียนรู้จักพี่น้องผู้มีความเชื่ออื่น ( คำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน) ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม และโครงการรู้จักผูกมิตรคริสตชนต่างนิกาย (เยี่ยมผู้นำแบ๊บติสท์) ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2014 เป็นต้น 

ประมวลภาพ

{gallery}net/23AUG14{/gallery}