Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/20-21JUNE14
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

อบรม “ผู้นำยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ปี 2014 ระดับมัธยมฯ (ม.1-3)

“ยุวธรรมทูต ความเชื่อต้องแบ่งปันออกไป”

     อบรม “ผู้นำยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ปี 2014 ระดับมัธยมฯ (ม.1-3) “ยุวธรรมทูต ความเชื่อต้องแบ่งปันออกไป”  วันศุกร์ที่ 20 - 21 มิถุนายน ค.ศ.2014 ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดย คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต  ผู้อำนวยการยุวธรรทูต และหัวหน้าแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   คุณเปาโล สมบัติ งามวงศ์  ศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร  โดยมีผู้นำยุวธรรมทูต จาก 14 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 64 คน และคุณครูผู้ดูแล 13 ท่าน

     วันแรก เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิด Bibliodrama  ให้เด็ก ๆ ได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยท่าทางสง่างาม  และเริ่มต้นกิจกรรมด้วยกิจกรรมทำความรู้จักแบบธรรมทูต เข้าสู่หัวข้อเรียนรู้ประวัติยุวธรรมทูต  ชีวิตฝ่ายจิตและการอภิบาลธรรมทูตในการประกาศพระวรสาร  โดยปลุกเร้าจิตตารมณ์ธรรมทูต  การสร้างเด็กให้เป็นธรรมทูต ด้วยการทำกิจกรรมกลุ่มวาดภาพต้นยุวธรรมทูต โดยเน้นที่ผลของพระจิตเจ้า 9 ประการในจดหมายกาลาเทีย

     15.30 - 16.30 น. แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มเพื่อไปทำกิจกรรมที่ศูนย์ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด  บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน  และบ้านธิดารักษ์  ช่วงเย็น ให้น้อง ๆ แบ่งปันความประทับใจการทำกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นการแบ่งปันภายในกลุ่ม จากนั้นแบ่งปันไปยังกลุ่มใหญ่ นับเป็น ความร่วมมือในงานธรรมทูตของเด็ก ๆ และก่อนจบกิจกรรมในค่ำคืน มีกิจกรรมเล็ก ๆ “ส่งคนรักที่ท่าเรือ” การบอกกล่าวความรู้สึกถึงบุคคลที่เรารัก ก่อนที่จะจากไป ดังที่องค์พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายหน้าที่การประกาศข่าวดีให้กับเรา ก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จขึ้นสวรรค์ พระองค์ทรงมอบหมายหน้าที่การประกาศข่าวดีให้กับเรา จากนั้นเป็นการสวดภาวนาสั้น ๆ ก่อนนอน

     วันที่สอง เริ่มด้วยการภาวนาเช้า BEC รวมกลุ่มใหญ่แล้วให้แบ่งปันกลุ่มย่อย เพื่อจะได้แบ่งปันพระวาจาและการดลใจทุกคน โดยมีคุณครูผู้ดูแลอยู่ร่วมในแต่ละกลุ่ม  จากนั้นเป็นการเรียนรู้ในหัวข้อ การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มในงานธรรมทูต  การตั้งกลุ่ม การปฏิญาณตน  และการประชุมกลุ่มของยุวธรรมทูต  และการเข้ากลุ่มเพื่อวางแผนงานยุวธรรมทูตในโรงเรียน  พร้อมทั้งการนำเสนอ/รายงาน  และหลังจากนั้นเป็นการร่วมประเมินค่าย และจบด้วยกิจกรรมพิเศษ “เงินตะลันต์ของฉัน” การเฉลยและมอบตะลันต์ให้แก่ทุกคน

     เวลา 13.30 น. พิธีมิสซา และรับเกียรติบัตร โดยคุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร  ถ่ายรูปร่วมกัน  และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

รายชื่อโรงเรียนและจำนวนผู้เข้ารับการอบรม

 1. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา                      คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน
 2. โรงเรียนแม่พระฟาติมา                             คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 2 คน
 3. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์           คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน  
 4. โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา                       คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน
 5. โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์                 คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน
 6. โรงเรียนเซนต์เทเรซา                              คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 4 คน                  
 7. โรงเรียนนักบุญเปโตร                              ผู้นำยุวธรรมทูต 7 คน          
 8. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล                           คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 3 คน
 9. โรงเรียนพระแม่มารี                                  คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน
 10. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์                              คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน                  
 11. โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์                  คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน                  
 12. โรงเรียน พระหฤทัย คอนแวนต์                คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 3 คน                                                  
 13. โรงเรียนกุหลาบวิทยา                             คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน                  
 14. โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา                         คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน   

 

ประมวลภาพ

 {gallery}net/20-21JUNE14{/gallery}

วิธี Save รูป

คลิกขวาที่รูป แล้วกด Open link in new tab จะเจอรูปอีกหน้า ให้กดคลิกขวาที่รูป แล้วกด Save image as..