Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/03MAY14
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

ฟื้นฟูจิตใจ PMG เดือนพฤษภาคม 2014

     วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014 เวลา 9.00 – 15.45 น. คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี  ผู้อำนวยการฝ่ายงานธรรมทูต /จิตตาธิการคณะกรรมการเพื่อเยาวชน / ประธานคณะกรรมการเพื่อพระคัมภีร์  และจิตตาธิการเยาวชนระดับชาติ เป็นผู้นำการฟื้นฟูจิตใจสมาชิกPMG จำนวน 20 คน ในหัวข้อ “ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานฆราวาสแพร่ธรรม ” โดยในช่วงเช้า  นำภาวนาสั้นๆและชมวีดีทัศน์เพื่อการภาวนาด้วยความเชื่อที่ว่าเราทุกคนมีความสัมพันธ์กับพระ ซึ่งคุณพ่อได้พูดถึงความหมายของการภาวนาว่าเป็นสิ่งสวยงาม ไม่ต้องมีรูปแบบและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานแพร่ธรรม

     เวลา 11.15 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร เป็นประธาน และให้ข้อคิดจากพระวรสารในวันนี้ว่า “ ก่อนที่เราจะเป็นผู้แพร่ธรรมและประกาศข่าวดี เราต้องรู้จักพระเยซูเจ้าก่อนว่าพระองค์ทรงเป็นหนทาง ความจริงและชีวิตของเราอย่างไร พระองค์เป็นข่าวดีของเราหรือพระองค์อยู่กับเราหรือไม่  การรู้จักไม่ใช่แค่เห็น หรือได้ยินเท่านั้น เราจึงต้องเป็นแบบอย่างที่แสดงให้ผู้อื่นเห็นองค์พระเยซูเจ้าในตัวของเราด้วย ”

     เวลา 13.30 -15.45 น. คุณพ่อปราโมทย์ให้สมาชิกทุกคนได้ชมวีดีทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโลกในปัจจุบันในฐานะที่เราเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า โดยเน้นให้เห็นว่าการภาวนาอยู่เสมอจะช่วยให้เรามีความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้น ความเชื่อคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า เมื่อเรามีความเชื่อ เราจะทำให้ความเชื่อนั้นออกมาในรูปแบบต่างๆ สิ่งที่เราแสดงออกมานี้เรียกว่า ความศรัทธา  เช่น ความเชื่อในคุณค่าของมิสซา และศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของคริสตชน   การที่คริสตชนไปร่วมมิสซาที่วัดเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อและความรักของคริสตชนที่มีต่อพระเจ้า  เรามีแบบอย่างที่ยืนยันถึงความเชื่อในพระเจ้าให้เราเห็นมากมาย โดยเฉพาะแบบอย่างของแม่พระ นักบุญต่างๆ เพื่อให้เราเห็นว่างานแพร่ธรรมเป็นการแสดงออกของความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้า เราสามารถพัฒนาความเชื่อของเราได้เสมอหากเรามีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้น และการอ่านพระคัมภีร์ ดำเนินชีวิตตามพระเยซูเจ้าจะดึงดูดให้คนอื่นเข้ามารู้จักและรักพระองค์ได้                       

ประมวลภาพ

{gallery}net/03MAY14{/gallery}