Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/11MAR141
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

ประชุมครู วางแผนอบรมยุวธรรมทูต ปี 2014 ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ จัดประชุมครู เพื่อวางแผนอบรมยุวธรรมทูต ปี 2014 โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม

คุณครูเข้าร่วมประชุมฯ จากโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 44 ท่าน จาก 26 โรงเรียน โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ คุณพ่อได้แจ้งให้คุณครูทราบว่า คุณพ่อวุฒิไกร ชินลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด น.อันเดร บางภาษี จะเข้ามาช่วยงานในแผนกสนับสนุนฯ คุณพ่อจบด้านการแพร่ธรรมโดยตรง  และเรียนเชิญคุณครูเข้ารับการอบรม PMG (ฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด) ที่ทางแผนกฯ จัดขึ้นทุกปี ปีละ 1 รุ่น ซึ่งจะมีการอบรมในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เป็นเวลา 5 สัปดาห์ โดยการจัดร่วมกับ PMS โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เลขาธิการฯ และ TMS (คณะธรรมทูตไทย) คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน ซึ่งคุณครูสามารถแนะนำบุคคลอื่นเข้าร่วมอบรม เพื่อการอบรมแนวทางการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร โดยเฉพาะในสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นไปได้อย่างเกิดผล

จากนั้น คุณพ่อนำเสนอภาพและกิจกรรมงานชุมนุมยุวธรรมทูต ปี 2014 ครั้งที่ 5 โอกาสปิดปีความเชื่อ  ซึ่งจัดเมื่อวันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 2013 ณ ร.ร.ยอแซฟอยุธยา  ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมธรรมทูตแบบสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ที่มาเข้าร่วม  และทั้งนี้หากทางโรงเรียนต้องการจัดงานชุมนุมยุวธรรมทูตระดับเขต ทางแผนกฯ มีการสนับสนุนด้านงบประมาณด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มีการจัดงานชุมนุมยุวธธรรมทูตอย่างต่อเนื่องและจัดได้อย่างทั่วถึงทุกเขต

ช่วงการติดตามงานยุวธรรมทูต ปี 2013 ถึง กุมภาพันธ์ 2014 คุณพ่อนำเสนอโครงการที่ทำเกี่ยวกับยุวธรรมทูต ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียน นำบุคลากรและเด็ก ๆ เข้าร่วมรับการอบรมฯ ได้แก่ การอบรมครูผู้นำยุวธรรมทูต  อบรมเยาวชนให้เป็นผู้นำยุวธรรมทูต อบรมยุวธรรมทูตกับศาสนสัมพันธ์ อบรมยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพย้ายถิ่น รวมทั้งงานส่งเสริมงานธรรมทูตในโรงเรียนต่าง ๆ โดยเริ่มจากโรงเรียนนำร่อง 3 โรงเรียน ซึ่งปีนี้ทุกโรงเรียนสามารถติดต่อมาที่แผนกฯ เพื่อให้เข้าไปจัดกิจกรรมยุวธรรมทูตในโรงเรียนได้

จากนั้น เป็นการรายงานความคืบหน้างานยุวธรรมทูตของแต่ละโรงเรียน โดยมีตัวแทนคุณครูจากทุกโรงเรียนนำเสนอ โดยคุณพ่อให้ข้อสังเกต ดังนี้

1. โครงการของโรงเรียน มีกิจกรรมอยู่ในฝ่ายจิตตาภิบาล

2. การกำหนดให้ชัดเจนในรูปแบบของยุวธรรมทูต (ที่คริสตชนทุกคนต้องแพร่ธรรม)

3. การมีส่วนร่วมในชุมชน ในโรงเรียนก็เป็นสิ่งที่ดี แต่กลุ่มยังไม่มี ยังไม่ได้ลงไปสู่ความเข้าใจในจิตตารมณ์ของเด็ก ๆ แบบยุวธรรมทูต

4. ร.ร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์ เป็นรูปแบบของการนำเอาโครงสร้างยุวธรรมทูตได้อย่างเห็นได้ชัด

5. กิจกรรมต่าง ๆ ควรจะเป็นไปในแนวทางของยุวธรรมทูต

6. ไม่ห้ามในการนำเพลง / กิจกรรมยุวธรรมทูตไปใช้กับกลุ่มอื่น ๆ

7. กิจกรรมที่มาจากเด็กยุวธรรมทูต ต่างจากกิจกรรมโครงการของโรงเรียน

8. การนั่งสมาธิ กับ จิตภาวนา คุณพ่ออธิบายเสริมว่า การนั่งสมาธิแบบพุทธศาสนา คือ การให้ตัวเราเป็นศูนย์กลาง แต่จิตภาวนาแบบคริสต์ คือ การให้พระเป็นเจ้าเป็นศูนย์กลาง

9. ถุงทาน จะส่งไปยังส่วนกลาง ซึ่งจะมีการส่งไปยังกลุ่มเด็ก ๆ ทั่วโลก นำไปสู่การจัดกิจกรรมกลุ่ม


และในช่วงท้ายเป็นการแจ้งวัน/เวลาการจัดอบรมเกี่ยวกับยุวธรรมทูต ปี 2014 ซึ่งได้แก่

1. อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูต ในวันศุกร์ที่ 6 - 7  มิ.ย. 2014       ณ บ้านผู้หว่าน

2. อบรมผู้นำยุวธรรมทูต (2 ระดับ) 2 วัน 1 คืน ในวันศุกร์ 20 - 21 มิ.ย. 2014  ระดับ ม.1-3  และในศุกร์ 27 - 28 มิ.ย. 2014  ระดับ ป.4-6  ณ บ้านธารพระพร

3. อบรมยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพย้ายถิ่น 1 วัน (2 ระดับ)

และ 4. อบรมยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์ 3 วัน 2 คืน (2 ระดับ)ในวันศุกร์ 18 - 20 ก.ค.2014 ระดับ ม.1-3  และในวันศุกร์ 25 - 27 ก.ค.2014 ระดับ ป.4-6 ณ บ้านสวนยอแซฟฯ

จบการประชุมครั้งนี้ด้วยการภาวนาปิด  และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน ณ บริเวณศาลาริมน้ำ ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์

และการนัดหมายประชุมครั้งต่อไป ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม ปี 2014


ประมวลภาพ

{gallery}net/11MAR141{/gallery}