Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/01MAR14
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ฯ เขต 1 ร่วมแสวงบุญ 4 วัด

ที่มาของชุมชนแห่งความเชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2014  คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์เขต 1 นำโดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการ  เดินทางไปแสวงบุญ 4 วัดในเขต 6  ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เดินทางไปยังวัดพระคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่) เป็นวัดแรก  เวลาประมาณ 8.45 น. คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เจ้าอาวาสให้การต้อนรับ นำเข้าชมภายในวัดและบรรยายประวัติความเป็นมาของวัดเกาะใหญ่และชุมชนรอบวัด  และได้มีโอกาสได้ชื่นชมภาพวาดฝาพนังรูปพญาสามองค์ที่มานมัสการพระกุมารเยซู ซึ่งวาดโดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิชซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านแพน และช่วยงานที่วัดเกาะใหญ่ในขณะนั้น  เคารพศพคุณพ่อเปโตร  อัมโบรซีโอ  กิ้น  มิสุกูลย์ หรือคุณพ่อเตี้ย  อดีตเจ้าอาวาสวัดและเป็นผู้สร้างวัดหลังใหม่แทนวัดหลังเดิมที่ทรุดโทรมมากในปีค.ศ. 1956 ด้วย หลังการบรรยาย คุณพ่อจิตตาธิการนำเดินมรรคาศักดิ์สิทธิ์  5 สถาน  คือสถานที่ 1 ถึงสถานที่ 5  ผู้แทนคณะฯกล่าวขอบคุณคุณพ่อและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดนักบุญยวง บัปติสตา (วัดเจ้าเจ็ด) คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ได้จัดเตรียมของว่างไว้ต้อนรับคณะกรรมการทุกคน

เวลา 10.15 น. เดินทางถึงวัดนักบุญยวง บัปติสตา (วัดเจ้าเจ็ด) คุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคล เจ้าอาวาสวัดให้การต้อนรับและมอบหมายให้คุณครูเพียงใจ สุภาจักร์ ครูคำสอนและสภาภิบาลวัดช่วยบรรยายประวัติความเป็นมาของวัดและชุมชนแห่งความเชื่อที่มีประวัติเป็นมาช้านาน   ปัจจุบันมีสัตบุรุษที่มาร่วมมิสซาที่วัดประมาณ 300 คน  เมื่อบรรยายจบ  เปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัย และเดินมรรคาศักดิ์สิทธิ์สถานที่ 6- 10  หลังจากผู้แทนคณะฯกล่าวขอบคุณคุณพ่อและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน  คุณพ่อสุรนันท์ได้มอบของที่ระลึกให้ผู้ร่วมแสวงบุญทุกท่าน และมอบหมายให้คริสตชนในชุมชนจัดสินค้าที่มีชื่อเสียงของวัดเจ้าเจ็ด คือ ข้าวต้มมัดไต้ มาจำหน่ายด้วย

เวลา11.20 น. เดินทางถึงวัดมารีย์สมภพ (วัดบ้านแพน) โดยมีคุณพ่อวิทยา แก้วแหวน เจ้าอาวาสให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น  คุณพ่อได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดมารีย์สมภพ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดต่างๆในเขตอยุธยา  เมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมาสัตบุรุษในสมัยนั้นมีความรัก ความศรัทธาต่อแม่พระมากเพราะแม่พระสามารถช่วยให้การดำเนินชีวิตของคริสตชนในชุมชนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  ภายในวัดมีกระจกสีที่สวยงามล้วนแล้วแต่เป็นภาพสัญลักษณ์ของแม่พระทั้งสิ้น  คุณพ่อจิตตาธิการเชิญคุณพ่อวิทยา แก้วแหวนร่วมเดินมรรคาศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับผู้เข้าร่วมแสวงบุญในสถานที่ 11- 14  พร้อมอวยพรและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

เวลา 13.30 น.  หลังอาหารกลางวัน  คณะกรรมการฯทั้งหมดได้เดินทางไปยังหมู่บ้านโปรตุเกส ซึ่งมีประวัติความเป็นมาถึง 500 ปี  คุณลุงโกศล ธารีจิต ผู้ดูแลและมีบ้านพักอยู่ในบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้ได้เล่าถึงความเป็นมาเมื่อสมัยที่บรรพบุรุษของคุณลุงมาตั้งรกรากในที่ดินผืนที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านที่ชาวโปรตุเกสเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  และสร้างโบสถ์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีพระสงฆ์ชาวโปรตุเกสถูกทำร้ายจนเสียชีวิต คริสตชนสมัยนั้นถูกเบียดเบียน   แต่ก็มีอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายเช่นกัน  ปัจจุบัน “ โบสถ์นักบุญเปโตรและเปาโล โดย คณะโดมินิกัน” สถานทูตโปรตุเกสได้มอบงบประมาณให้กรมศิลปากรบูรณะที่ฝังศพ ซึ่งเป็นอาคารที่ผู้แสวงบุญสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2535

เวลา 14.15 น. ผู้ร่วมแสวงบุญทั้งหมดเดินทางถึงวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ  เจ้าอาวาส  ให้การต้อนรับและเชิญเข้าชมวัดพร้อมมอบหมายให้อาจารย์โรงเรียนยอแซฟอยุธยา  เป็นผู้บรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดซึ่งวัดที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างเป็นครั้งที่ 4 สมัยคุณพ่อแปโร เนื่องจากงบประมาณในการสร้างวัดมีน้อยอาศัยการบริจาคจากสัตบุรุษจึงใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปีจึงแล้วเสร็จ เป็นโบสถ์ที่ไม่มีเสาเข็ม ไม่มีเหล็กเส้นภายใน กระจกภายในวัดแม้จะติดตั้งมานานแต่ก็ยังคงความสวยงามไว้ได้เนื่องจากเป็นกระจกที่ผลิตโดยใช้เทคนิคพิเศษ ในปี ค.ศ. 2003-2004 พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูได้มอบงบประมาณเพื่อใช้บูรณะวัดใหม่ให้สวยงาม ภายในมีห้องใต้ดินเพื่อใช้ทำมิสซาในช่วงเวลาหนึ่ง ต่อมาใช้เป็นที่ฝังศพมิชชันนารี 25 ท่าน และพระสังฆราช 8 องค์   ซึ่ง 2  ใน 8 องค์นี้คือ พระคุณเจ้าปิแอร์ ลังแบร์ต  เดอ ลา ม็อตและพระคุณเจ้าหลุยส์ ลาโน  พระสังฆราชองค์แรกของมิสซังสยาม ภายหลังห้องใต้ดินนี้ถูกปิดไม่ได้ใช้แล้ว ปัจจุบันมีสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟอยุธยามาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประมาณ 500 คน

เวลา 14.30 น. คุณพ่อจิตตาธิการเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  สำหรับผู้เข้าร่วมแสวงบุญครั้งนี้  และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมแสวงบุญได้รับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ คุณพ่อโปรดศีลอภัยบาปสำหรับผู้ที่ประสงค์จะแก้บาปด้วย หลังพิธี  ผู้แทนกล่าวขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาส มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน  การแสวงบุญของคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ เขต 1  ลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอขอบคุณอาจารย์มนต์ชุลีและคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์เขต1 ทุกท่าน


ประมวลภาพ

{gallery}net/01MAR14{/gallery}