Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/20OCT13
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

วันแพร่ธรรมสากล 2013 "ความเชื่อต้องได้รับการแบ่งปันออกไป"

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2013 ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต คณะธรรมทูตไทย(TMS) และสมาชิกฆราวาสอาสาประกาศข่าวดีประจำวัด(PMG:Parish Missionary Groups) รุ่นที่ 1 – 5 ร่วมจัดกิจกรรม “ วันแพร่ธรรมสากล ประจำปี 2013 “ ณ วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เวลา 10.00 น. มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานร่วมกับคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญและคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน พร้อมด้วยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑกรุงเทพฯและพระสงฆ์จากสังฆมณฑลอื่นๆรวม 9 องค์ ระหว่างพิธีมีพิธีเสก-มอบไม้กางเขนธรรมทูต พิธีปฏิญาณตนเพื่อเป็นธรรมทูต และพิธีส่งธรรมทูตแก่บรรดาพระสงฆ์และนักบวชที่ผ่านโครงการ Priest – Religious Missionary Program 2013 รุ่นที่ 5 จำนวน 15 ท่านดังนี้

 1. คุณพ่อบุญส่ง                      หงส์ทอง               สังฆมณฑลราชบุรี
 2. คุณพ่อสมบัติ                      ประทุมตรี             สังฆมณฑลนครราชสีมา
 3. คุณพ่อสุเทพ                       ประทุมตรี             สังฆมณฑลนครราชสีมา
 4. คุณพ่อธงชัย                        วิวัฒน์เชาว์พันธ์      สังฆมณฑลเชียงใหม่
 5. คุณพ่อศรชัย                        ดิพอ                   สังฆมณฑลเชียงใหม่
 6. คุณพ่อบุญทา                       ศิลาเพชร             มิสซังหลวงพระบางลาว
 7. ซิสเตอร์อันนา มารศรี        จันทร์ชลอ       คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
 8. ซิสเตอร์อันนา นฤมล             เจริญกุล               คณะอุร์สุลิน
 9. ซิสเตอร์อันนา วรรณรัตน์        ธรรมวงศ์              คณะพระกุมารเยซู
 10. ซิสเตอร์มารีอา บุญญารักษ์   อิ่มประสงค์           คณะพระกุมารเยซู
 11. ซิสเตอร์โรซา รัตนากร          มะหัตกุล             คณะรักกางเขนแห่ง ท่าแร่
 12. ซิสเตอร์มารีอา เกสร            ว่องไว                 คณะรักกางเขนแห่ง ท่าแร่
 13. บราเดอร์ ยอแซฟ แก้ว         อุดร                    มิสซังท่าแขก-สวรรณเขต
 14. บราเดอร์ โทมัส สมบัติ          พะสีเชียงใหม่       มิสซังท่าแขก-สวรรณเขต
 15. บราเดอร์ ยอแซฟ ชนภัทร     ศุขะเนตร              อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการกล่าวขอบคุณพระอัครสังฆราชโดย คุณสมยศ พงษ์ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดนักบุญมาร์โก และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด หรือ PMG รุ่นที่ 5 จำนวน 10 คน ดังนี้

 1. เปาโล พิมพิไล                     ตั้งเมธากุล             วัดนักบุญเปโตร สามพราน
 2. มารีอา เกศริน                      จุลสุคนธ์               วัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง
 3. เทเรซา ณัฐิฎา                      จุลสุคนธ์               วัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง
 4. เทเรซา สุทธินันท์                  สงวนวงศ์              วัดแม่พระสกลสงเคราะห์
 5. เทเรซา จินตนา                     นวลวิมล               วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค
 6. มารีอา ยุพิน                         สงวนวงศ์              วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร
 7. มารีอา ยุพา                          ปุ่นอภิรันต์            วัดนักบุญหลุยส์มารี บางแค
 8. มารีอา ยออันนา ศุภรดา          เกาะสุวรรณ์           คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท
 9. ยอห์น ศุภมัสต์                      นาวีพัฒนา            วัดแม่พระกุหลาบทิพย์
 10. แพทริก สธิยา                     หิรัญย์วงษ์วีระ        วัดบ้านเซเวียร์

ช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.00-15.25 น. เป็นกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานแพร่ธรรมทั้งในมิติประสบการณ์จากพระสงฆ์และนักบวชธรรมทูตที่ทำงานในมิสซังหลวงพระบางและท่าแขก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศูนย์คาทอลิกในสังฆมณฑลต่างๆ และฆราวาสที่ทำงานแพร่ธรรม (เชิงเดี่ยว) และ เป็นกลุ่ม รวมทั้งประสบการณ์งานแพร่ธรรมของฆราวาสผู้แทนชมรมคนหูหนวกคาทอลิกด้วย


ประมวลภาพ

{gallery}net/20OCT13{/gallery}