Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/7-8SEP13
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

การอบรม ผู้นำด้านศาสนสัมพันธ์ฯ  รุ่นที่ 7

-วันที่ 7-8 กันยายน ค.ศ. 2013 ฝ่ายงานธรรมทูตฯ โดยแผนก ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  ได้จัดการอบรม ผู้นำด้านศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 7  โครงการ คริสตชนเสวนา “ผู้นำเพื่องานศาสนสัมพันธ์” ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรม รวม  23 คน จาก 11 วัด
-การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างผู้นำฆราวาส ให้มีความรู้ ในการทำงานด้านศาสนสัมพันธ์  เป็น คริสตชนที่ก้าวออกไป ทำความรู้จักและเสวนากับศาสนาต่าง ๆ มากขึ้น  จึงจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ไปทัศนศึกษา ที่ศาสนสถาน คือ ที่วัดม่วงแค และมัสยิดฮารูณ รับความรู้เรื่องพุทธศาสนาจาก พระภิกษุ และศาสนาอิสลาม จากท่านอิหม่าม ความเข้าใจหลักการทำศาสนสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนได้เรียนรู้ก่อนการเยี่ยมพบปะและเสวนา
-ศาสนสัมพันธ์ คือการเสวนาระหว่างศาสนิก
ผู้มีความเชื่อที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่ทำศาสนสัมพันธ์ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในศาสนาที่ตนนับถือจึงจัดให้ความรู้เรื่องพันธกิจการเสวนาและการประกาศข่าวดี ตลอดจนคำสอนของพระศาสนาจักรในเรื่องนี้ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการทบทวนความเชื่อของตน ความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตนเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า มีท่าที และทัศนะคติที่ดีในการเสวนา

-ในชีวิตประจำวันของคริสตชน ซึ่งรวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ จะมีโอกาสร่วมพิธีของศาสนาต่างๆไม่มากก็น้อย จดหมายอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการเข้าร่วมพิธีกรรมศาสนาอื่น จึงถูกหยิบยกมาทำความเข้าใจในการอบรมนี้ เพื่อช่วยให้มีมโนธรรมที่จะตัดสินใจและปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม
-งานคริสตศาสนจักรสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นที่คริสตชนคาทอลิกต้องทำควบคู่ไปกับการทำศาสนสัมพันธ์ เพราะเรายังมีพี่น้องคริสตชนต่างนิกายในสังคมที่เราอยู่นี้  ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรสากลในช่วงเวลาที่เกิดการแบ่งแยก และนำสู่ความแตกต่างในทางปฏิบัติของคริสตชนต่างนิกาย ตลอดจนความพยายามที่ก้าวเข้าสู่เอกภาพคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จึงเป็นประเด็นและหัวข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ด้วย
-พิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมทั้ง 2 วัน ในพิธีปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรด้วย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้มอบวุฒิบัตร กล่าวปิดการอบรมและถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม และแยกย้ายกันกลับไปทำงานที่วัดของตนประมวลภาพ

{gallery}net/7-8SEP13{/gallery}