Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

LINE ALBUM 2023 91

กิจกรรมอัลฟ่าสุดสัปดาห์ มารู้จักพระจิตเจ้า

      คอร์สอัลฟ่าออนไลน์ ทุกคืนวันพฤหัสบดี เวลา 19.30 น. - 21.00 น. โดยแผนกปฏิบัติการ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับอาสาสมัครทีมงานอัลฟ่าคาทอลิก ฝ่ายงานธรรมทูต ได้ดำเนินการมาเกินครึ่งทางแล้ว โดยได้ดำเนินมาถึงช่วงอัลฟ่าสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอัลฟ่าที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมคอร์สอัลฟ่าได้เข้ามาพบปะ พูดคุยกัน ทำความรู้จักกันมากขึ้น และสำคัญที่สุดคือ การมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวกับพระจิตเจ้าและมาร่วมภาวนาให้แก่กันและกันในบรรยากาศสบายๆ เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นพี่น้องกัน
    ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 แผนกปฏิบัติการ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ ร่วมกับอาสาสมัครทีมงานอัลฟ่าคาทอลิก ฝ่ายงานธรรมทูต นำโดยคุณนิรมล สุขวัฒนางกูร ได้จัดกิจกรรมอัลฟ่าสุดสัปดาห์ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมคอร์สอัลฟ่าออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 บ้านพักพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 9.30 น. - 16.00 น. มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 18 คน โอกาสนี้ทีมงานได้เชิญคุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, S.J. อธิการเจ้าคณะเยซูอิตแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร แบ่งปันให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระจิตเจ้า และคำแนะนำในการเปิดใจให้พระจิตเจ้าได้ทำงานในชีวิตคริสตชนหรือแม้กระทั่งผู้เตรียมเป็นคริสตชน อีกทั้งคุณพ่อได้เปิดโอกาสในการถาม - ตอบ ข้อสงสัยต่างๆ และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมกันสำหรับผู้เข้าร่วม ทั้งการรับชมวีดิทัศน์ร่วมกันในหัวข้อ "ฉันจะเต็มล้นด้วยพระจิตเจ้าได้อย่างไร?" (บทที่ 10) และหัวข้อ "ฉันจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าได้อย่างไร?" (บทที่ 11) เพื่อช่วยให้เข้าใจมากขึ้นถึงสิ่งที่คุณพ่อได้แบ่งปันไปในตอนเช้า และยังมีการภาวนาในกลุ่มย่อย แบ่งปันประสบการณ์ ไตร่ตรอง และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ขอขอบคุณคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ติดตามภาพบรรยากาศของกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ https://bitly.ws/33ApM

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี