Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/15APR17M
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

พิธีเอฟฟาธา

     สุขสันต์วันปัสกาครับพี่น้องทุกท่าน แผนกคำสอนผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต และแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯมีความยินดีเป็นพิเศษสำหรับปัสกาปีนี้ เนื่องจากพระจิตเจ้าได้อวยพรคริสตชนไทยหลายต่อหลายสิ่ง ทั้งที่เราอาจนึกถึง และนึกไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสเรียกการเป็นคริสตชน
     การที่มนุษย์คนหนึ่งเติบโตมาในสังคม หรือครอบครัวที่รายล้อมไปด้วยความเชื่ออื่น ศาสนาอื่น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่ง กลับมาสนใจเรื่องของพระเจ้า และก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หลายท่าน อาจต้องฝ่าฟันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัว หรือคนรอบข้าง เหตุเผลเพราะ “พวกเขาเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า” และท้ายที่สุด ด้วยการนำของพระจิตเจ้า พระหรรษทานที่พวกเขาได้รับ ก็ทำให้พวกเขาก้าวเข้าสู่ “ชีวิตคริสตชนได้อย่างสง่างาม” และเมื่อวันทีเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งพวกเราคริสตชนเรียกกันว่า “เสาร์ศักดิ์สิทธิ์” วันก่อนพระเยซูเจ้าจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย และนำมาซึ่ง ชัยชนะแห่งความบาป
     ผู้เตรียมเป็นคริสตชนใหม่ในเขตสังฆมลฑลกรุงเทพฯ จำนวน 205 คนโดยประมาณ พร้อมพ่อแม่อุปถัมภ์ นักบวชชาย-หญิง ครูคำสอน รวมแล้ว 191 ท่าน ที่เข้าร่วมงาน “เอฟฟาธา” ณ หอประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ซึ่งในงานดังกล่าวทางคณะผู้จัดงานได้รับเกียรติ จากพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ประมุขแห่งอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ และ อุปสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และคุณพ่อท่านอื่นๆในเขตสังฆมลฑลกรุงเทพฯ ทั้งวัดใกล้ วัดไกล อีกหลายท่าน
     ภายในงานคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกร ดำเนินรายการลำดับต่างๆ เริ่มจาก นำผู้เข้าร่วมงาน สวดภาวนา โดยคุณจักรายุทธ เอี่ยมละออ เจ้าหน้าที่แผนกคำสอนผู้ใหญ่และคุณสมบัติ งามวงศ์ เจ้าหน้าที่แผนกคริสตศาสนธรรม ต่อด้วย การบรรยายพิเศษ สำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน หัวข้อ “ บทบาทและหน้าที่คริสตชนและพ่อแม่อุปถัมภ์” โดยอุปสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
     และพักเบรกด้วยอาหารว่าง จากนั้น 10.45 นาฬิกาโดยประมาณ ผู้เตรียมเป็นคริสตชน ได้ซักซ้อม พิธีสำคัญ ครั้งหนึ่งในชีวิตการเป็นคริสตชน นั่นคือพิธี “เอฟฟาธา” โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ และเจ้าหน้าที่แผนกคำสอนผู้ใหญ่ และแผนกคริสตศาสนธรรม ช่วยดำเนินการซ้อม
     11.00 น.พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ก็ได้โปรดศีลเจิมน้ำมันศีลล้างบาป แก่ผู้เตรียมเป็นคริสตชนใหม่ 205 คน
     นับว่าเป็นอีกปีหนึ่งในช่วงเทศกาลปัสกา ที่นอกจาก ชาวเราจะยินดีที่พระผู้ไถ่ของเรา กลับคืนพระชนม์ชีพจากความตาย ชนะความบาปแล้ว เรายังได้เห็น ผู้เตรียมเป็นคริสตชน จากเดิมที่เคยเป็นผู้ไม่เชื่อในพระเยซู แต่วันนี้ พวกเขากลับใจ พร้อมที่จะปล่อยให้บาป ตายไปกับชีวิตเก่า และเริ่มชีวิตใหม่ “ชีวิตคริสตชน” โดยมีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างให้กับชีวิตพวกเขา
     ทางคณะผู้จัดงานขอกราบขอบพระคุณ พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ท่านอุปสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม บรรดาคุณพ่อที่มาร่วมงาน ซิสเตอร์ ดร. สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุกๆท่าน รวมทั้งนักศึกษาจากศูนย์NCCภาคฤดูร้อน สามพราน ที่ช่วยขับร้องบทเพลงในพิธี สร้างความสง่างามให้กับพิธี และท่านอื่นๆที่ได้มีส่วนร่วมให้พันธกิจของพระเจ้างานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ของพระเจ้าโปรดอำนวยพระพรแก่ทุกท่าน ขอบคุณครับ

ประมวลภาพ

{gallery}net/15APR17M{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี