Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

Poster Alpha

แผนกปฏิบัติการ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญคุณพ่อ นักบวชชาย-หญิง สมาชิกสภาอภิบาล และคริสตชนฆราวาสในชุมชนวัดของท่าน เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “ทำให้วัดเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี” (Becoming a Missionary Church) และรู้จักอัลฟ่า + แนะนำการใช้อัลฟ่าในบริบทคาทอลิก 
 
ในระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2023 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม (2 วัน 1 คืน)
 
หากสนใจ สามารถแจ้งชื่อได้กับทางวัดของท่าน (วัดที่ท่านสังกัดอยู่) และวัดสามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมให้กับแผนกฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2023 (รับจำนวนจำกัด!! ติดตามอ่านรายละเอียดได้ในจดหมายและใบตอบรับเข้าร่วมงาน)
 
ดาวน์โหลดจดหมาย + ตารางเวลา + ใบตอบรับ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/16gkAfjJ2RZDl4VCwG0ix4_Qip7jzhHdU?usp=drive_link
(หรือสแกน QR Code ได้ที่รูปภาพ)
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอธิกานต์ คำศรี โทร : 02-681-3835, 083-137-5098 Line ID : nicoluscake Line OA : @alphacatholic

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี