Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

DSC 2891

ฝ่ายงานธรรมทูตฯ ภายใต้การดูแลของคุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา ได้ออกจัดบูธ (Mobile team)ให้ความรู้งานแพร่ธรรม พระวาจา อาสาสมัครฆราวาสฯ (PMG BKK) และความรู้องค์กรยุวธรรมทูต ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2023 ณ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน โอกาสฉลองวัดประจำปี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมจิตตารมณ์เพื่อนช่วยเพื่อนให้แก่เด็กๆ และบุคคลทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญของงานธรรมทูต การนำเข้าสู่ชุมชนวัดแต่ละท้องที่ เป็นการกระตุ้นงานแพร่ธรรม และจิตตารมณ์ในงานธรรมทูตให้แพร่ขยายและเติบโตยิ่งขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมตอบคำถามจากพระวาจา แลกรับของรางวัลต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมสนุกกัน

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี