Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

01

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันแพร่ธรรมสากล โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการบรรยาย " พระคัมภีร์กับการประกาศข่าวดี " โดย คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร และ " ประสบการณ์พระคัมภีร์กับชีวิตในการประกาศข่าวดี "

โดย คุณพ่อ เปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ คณะธรรมทูตไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญ

 

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี