Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

Poster PMG BKK 2023 design 03

แผนกอบรมอาสาสมัครฆราวาสฯ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญชวนคริสตชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรม "อบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด ปีที่ 13 (ปี 2023)"

จัดอบรมที่ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2023

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณรินรดา (เจ้าหน้าที่) โทร 081-899-8505

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ http://bitly.ws/AuyI

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี