christfaith

การเชื้อเชิญสู่ความเชื่อ
     ความเชื่อเป็นเสมือนของขวัญ หากเพียงพระจิตเจ้าทรงดลใจเรา เราก็จะสามารถเชื่อในพระเยซูเจ้าได้ ซึ่งความเชื่อนั้นขึ้นอยู่กับตัวเรา แต่โดยปกติแล้วเมื่อถึงจุดที่มนุษย์มีความเชื่อ ก็จะเกิดสัมพันธภาพตามมาด้วย ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจในความเชื่อของแต่ละคน แม้ว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมก็ตาม เช่นเดียวกับเรื่องพระเจ้า พระองค์ตรัสเรียกเรามาเพื่อมอบดวงใจและเข้าถึงพระองค์

     ความเชื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง ความเชื่อสามารถเปลี่ยนชีวิตของเรา ความสัมพันธ์ ความหวังและ ความรักของเรา
อย่ากลัวที่จะก้าวต่อไปในความเชื่อของคุณ มีหลายวิธีที่คุณสามารถทำได้เช่น คุณอาจพูดคุยกับเพื่อนคริสตชนเกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขา และร่วมกันค้นหารหัสธรรมที่ซ่อนอยู่ในนั้น พระคัมภีร์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องพระเจ้าก็อาจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยคุณได้ คุณอาจไปเยี่ยมชมโบสถ์คาทอลิกและชื่นชมกับความงดงามและความสงบร่มเย็นของวิหารพระเจ้า คุณอาจจะพูดคุย หรือสอบถามปัญหากับพระสงฆ์ หรือเข้าร่วมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และมีส่วนร่วมกับพวกเขา

 

ที่มา : แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ