Get Adobe Flash player

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

ปฏิทินกิจกรรม2021

ยุวธรรมทูต BKK : แผนกสนับสนุนฯ

PMG BKK : แผนกสนับสนุนฯ

IRD & Ecum

ird bkk

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

priest

เราจะรักคุณพ่อเจ้าวัดของเราได้อย่างไร
เมื่อเรารู้สึกไม่ชอบ?

พระสงฆ์คือผู้นำศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอดสู่พระศาสนจักร
หากปราศจากพระสงฆ์แล้ว ฆราวาสจะไม่สามารถรับพระหรรษทานจากพระเจ้าได้
บรรดาพระสงฆ์ต้องการการสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างชุมชนวัดให้เข้มแข็งและมีชีวิตชีวา
CTimes ขอเสนอ 6 วิธีการเพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจกับคุณพ่อเจ้าวัดของเรา

1. ภาวนาเสมอเพื่อคุณพ่อเจ้าวัด
เรามักขอพระสงฆ์ให้สวดภาวนาให้กับเรา โดยที่ลืมคิดไปว่าท่านเองก็ต้องการคำภาวนาจากเราด้วยเช่นกัน นอกจากของขวัญ ดอกไม้ ฯลฯ ที่เรานำไปให้พระสงฆ์แล้ว คำภาวนา การสวดสายประคำ และการขอมิสซาตามจุดประสงค์ของท่านก็มีความสำคัญอย่างมากที่สัตบุรุษไม่ควรลืม

2. ค้นหาข้อดี แม้บางครั้งยากที่จะพบก็ตาม

ไม่มีใครรักทุกคนได้ทุกเวลา คุณพ่อเจ้าวัดก็ต้องการความรักและความร่วมมือจากเราสัตบุรุษ เราควรพยายามเข้าใจคุณพ่อเจ้าวัดของเรา ที่สำคัญให้เราเชื่อว่าพระเจ้าคือผู้ทรงส่งท่านมาอยู่กับเรา หลายครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนคุณพ่อเจ้าวัด สัตบุรุษมักเปรียบเทียบคุณพ่อเจ้าวัดองค์เก่าและองค์ใหม่ เช่น วิธีการเทศน์ที่แตกต่างกัน หรือวิธีการปฏิบัติอื่นๆ ที่แตกต่างกัน จงจำไว้เสมอว่า พระเจ้าทรงส่งท่านมาเพื่อนำความดีมาสู่เรา ให้เราเปิดใจแล้วเราจะพบกับความดีมากมาย

3. เรียนรู้มิสซาอย่างลึกซึ้ง
หากเราต้องการสนับสนุนพระสงฆ์ ส่งเสริมกระแสเรียกและสร้างชุมชนวัด เราต้องตระหนักว่า เราแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบความเชื่อของเราและต้องดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความเชื่อ การเรียนรู้และเจ้าใจความหมายของมิสซามากยิ่งขึ้นจะเกิดผลดีอย่างมาก ยิ่งสัตบุรุษมีประสบการณ์ฝ่ายจิตที่ลึกซึ้งของการมาร่วมมิสซามากเท่าใด ก็จะช่วยให้พระสงฆ์สามารถนำกลุ่มคริสตชนได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้น และจะทำให้มีบรรยากาศของการรับฟังและการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นในวัด

4. อย่าห่างเหินจากพระสงฆ์
การสนับสนุนคุณพ่อเจ้าวัดไม่ได้หมายถึงการประจบ หรือการเทิดทูนให้ท่านอยู่บนหิ้ง เราให้เกียรติพระสงฆ์ในฐานะที่ท่านเป็นดังพระคริสตเจ้าและเคารพในบทบาทหน้าที่ของท่าน เราแต่ละคนสามารถให้กำลังใจท่านโดยการพูดคุย ทักทายและแสดงความยินดีกับท่านในโอกาสวันสำคัญในชีวิตของท่าน เช่น วันเกิด วันฉลองศาสนนาม วันบวชพระสงฆ์ เป็นต้น

5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด
เรื่องนี้สำคัญมาก มันเป็นกระบวนการของความสัมพันธ์ 2 ทาง ระหว่างสัตบุรุษและคุณพ่อเจ้าวัด แทนที่เราจะบ่นเรื่องต่างๆ หรือหวังว่าเราจะมีคุณพ่อเจ้าวัดที่พิเศษกว่าวัดอื่นๆ เราควรจะพยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดของเราจะดีกว่า เช่น ไปร่วมมิสซานอกเหนือจากวันอาทิตย์ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวัด มีส่วนร่วมในพิธีกรรม เช้าเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ ฯลฯ

6. เสนอความคิดและให้แรงบันดาลใจกับคุณพ่อเจ้าวัด
สัตบุรุษสามารถเสนอความคิดและให้แรงบันดาลใจกับคุณพ่อเจ้าวัดเพื่อท่านจะได้ทำหนี่การเป็นพระสงฆ์ที่ดีมากขึ้น ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปสอนท่าน แต่เราทำหน้าที่ในส่วนของเรา เช่น ชมว่าบทเทศน์ของท่านดีมากและอยากฟังบทเทศน์ในหัวข้ออื่นๆ สิ่งนี้ทำให้ท่านรู้ว่างานที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นมีคุณค่า และคำพูดของท่านก็ไม่ได้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา หากเราไม่ชอบการคุยกันในวัดก่อนเริ่มมิสซา เราสามารถขอคุณพ่อเจ้าวัดให้สร้างบรรยากาศของความเงียบและการภาวนาก่อนเริ่มมิสซา ถ้าเราคิดว่าการขับร้องและการเล่นดนตรีในพิธีกรรมยังสามารถพัฒนาได้ดีกว่านี้ เราอาจเสนอตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วม หรือถ้าเราเห็นว่าวัดทรุดโทรม และขาดอุปกรณ์บางอย่าง เราสามารถเสนอคุณพ่อเจ้าวัด และร่วมบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านั้น อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวจะต้องทำด้วยความรอบคอบและด้วยความเคารพ ด้วยวิธีนี้ "วัด" จะช่วยสร้าง "พระสงฆ์" และ "พระสงฆ์" จะสร้าง "วัด"

แหล่งที่มา : นิตยสารครอบครัวซาเลเซียน ปีที่ 63 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 หน้า 10-11

 

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี