Get Adobe Flash player

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

ปฏิทินกิจกรรม2021

ยุวธรรมทูต BKK : แผนกสนับสนุนฯ

PMG BKK : แผนกสนับสนุนฯ

IRD & Ecum

ird bkk

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

lovegod

บิดมารดาไม่ได้มีหน้าที่ดูแลลูกพียงฝ่ายกายเท่านั้น แต่มีหน้าที่อบรมฝ่ายจิตใจด้วย
เพราะพ่อแม่คือครูคำสอนคนแรกของลูก
CTime จึงขอเสนอวิธีการเพื่อช่วยลูกและเด็กๆ ให้ใกล้ชิดกับพระเจ้า

1. ภาวนาออกเสียงในขณะตั้งครรภ์
เด็กในครรภ์ฟังเสียงของแม่ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่จะหาเวลาสงบเพื่อการภาวนา อาจภาวนาต่อหน้าไม้กางเขนหรือต่อหน้ารูปพระ โดยหาเวลาพิเศษในแต่ละวัน เพื่อสวดภาวนาไปพร้อมกับลูก แม่สามารถวางมือบนหน้าท้องเพื่อสื่อให้ลูกรับรู้ถึงการภาวนาและให้ลูกร่วมภาวนาไปด้วยกัน

2. ตั้งหิ้งพระและประดับไม้กางเขนในบ้าน
ในบ้านของคริสตชนควรจะติดไม้กางเขน และรูปศักดิ์สิทธิ์ เช่น รูปพระเยซูเจ้า รูปแม่พระหรือรูปนักบุญต่างๆ ในสถานที่ที่ทุกคนในครอบครัวมองเห็นได้ เด็กเล็กๆ เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เด็กๆ จะซึมซับบรรยากาศและมีความศรัทธาผ่านทางรูปต่างๆ

3. สวดกับลูกๆ ก่อนไปนอน
ให้ลูกๆ คุกเข่าอยู่ข้างเตียงหรือที่นอน เด็กเล็กๆ อาจสงสัย และชักถามเรื่องการสวด เราสามารถเสนอให้เด็กๆ ภาวนาเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง อาจเริ่มด้วยการพูดคุยและร้องเพลง หรืออาจให้ลูกสวดตามสอนลูกให้ทำสำคัญมหากางเขน ทั้งนี้โดยไม่ต้องใช้เวลานานเกินไป

4. พาลูกไปร่วมมิสชา
หลายคนคิดว่าเป็นการรำคาญที่จะนำเด็กเล็กๆ ไปวัต เพราะว่าเด็กจะร้องไห้ ทำเสียงรบกวน ไม่อยู่นิ่งกับที่ แต่เราควรนำเด็กไปวัด หากเด็กร้องไห้ เราก็ปลอบและให้นม หากเด็กเริ่มโตและซุกซน เราอาจนำเด็กออกไปนอกวัดสักครู่ เพื่อสอนและเตือน เมื่อเด็กสงบจึงนำกลับเข้ามา อย่ากังวลว่าต้องนำเด็กออกนอกวัดกี่ครั้ง ที่สำคัญคือต้องนำเด็กกลับเข้าวัดเสมอจนเขาเริ่มเข้าใจ และเรียนรู้ถึงการวางตัวที่เหมาะสม หากเด็กอยู่ในอายุรู้ความและเริ่มดื้อ ส่งเสียงและดิ้นกับพื้นเวลาอยู่ในวัดให้บิดามารดาพูดกับลูกด้วยความอ่อนหวาน อธิบายถึงความสำคัญและการปฏิบัติตัวในการร่วมมิสซา บางครั้งอาจต้องใช้สายตาในการเตือนให้เขาหยุดการกระทำบางอย่าง
5. สอนเด็กๆ ให้มีใจเมตตา
นำเด็กๆ ให้ไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือคนอื่น เข้าใจและเห็นอกเห็นใจเด็กคนอื่นๆ ที่ขัดสนและขาดแคลน อาจให้พวกเขามีประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ที่จะแบ่งปันและมองเห็นทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกและพร้อมจะช่วยเหลือทุกคน

6. ให้ด็กๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดและพระศาสนจักร
ให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการนำสวด อยู่ในกลุ่มนักขับร้อง ช่วยมิสชา หรือเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มเพื่อนซาวีโอ กลุ่มยุวธรรมทูต ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ ซึมซับว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในกิจการดีและการช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขา พ่อแม่ต้องแสดงออกให้ลูกๆรู้ด้วยว่า พวกเขาภูมิใจในตัวลูกๆ ของตน
สอนให้เด็กๆ ชื่นชมธรรมชาติไม่จำเป็นต้องพาเด็กๆ เดินทางไปเที่ยวไกล แต่ให้เด็กๆ ชื่นชมกับตอกไม้ ท้องฟ้า ดวงดาว ต้นไม้ ภูเขา ทะเล เชิญชวนให้เด็กๆ คิดถึงความรักของพระเจ้า เป็นสิ่งสำคัญที่ให้เด็กๆ รู้สำนึกว่าสิ่งสร้างรอบตัวมาจากพระเจ้า

แหล่งที่มา : นิตยสารครอบครัวซาเลเซียน ปีที่ 63 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 หน้า 16-17

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี