Get Adobe Flash player

35.yim

THE GRAMMAR OF HAPPINESS
God is a God onaresent. God is always inamoment, be that moment hard or easy, joyful and painful. - Henri Neuuwen -
รักคืออะไร เช็คสเปียร์เปรียบเปรยว่าความรักเป็นดั่งดวงดาว เช่นเดียวกับกวีและนักเขียนหลายพันคนที่ใช้สัญลักษณ์แทนความรู้สึกที่ลึกซึ้ง พวกเขากล่าวว่า ความรักคือการเดินทาง ความรักดุจดังดอกกุหลาบ ความรักคือเปลวเพลิงร้อนแรง ความรักดั่งแสงสว่าง ความรักคือนกน้อย ความรักคือสงคราม ความรักเป็นเช่นโรค ความรักคือการเสพติด ความรักก็คือเกม รายการอุปมาอุปมัย ความรักดำเนินไปเรื่อยๆ การพูดถึงสิ่งซึ่งเป็นนามธรรม เช่น ความรักนี้เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ในทุกภาษาของโลก แต่ไม่ใช่สำหรับภาษาของชาว Piraha แห่ง
บราชิล

Piraha เป็นชนเผ่าเล็กๆ ในอเมซอน มีประชากรประมาณ 400 คน อาศัยอยู่ที่นั่น ภาษาของชาว Piraha แตกต่งจากภาษาของชนชาติอื่นที่เราคุ้นเคย ตรงที่พวกเขาไม่มีคำอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม พวกเขาพูดถึงสิ่งที่เขามีประสบการณ์โดยตรง หรือผู้คนที่ขารู้จัก แนวคิดที่ว่าความรักคือดวงดาว ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเข้าใจ ชนชาว Paha ไม่ด้อยปัญญา พวกเขาเพียงมีวิธีการที่แตกต่างในการอยู่บนโลกใบนี้

Daniel Everett ศาสตราจารย์ผู้ศึกษาเรื่องราวของชนชาว Piraha มาเป็นวลากว่าสามสิบปีแล้ว เขาให้ความเคารพวัฒนธรรมของชนเผ่านี้อย่างลึกซึ้ง เขากล่าวว่า "ชนเผ่านี้มีความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับพืช และสัตว์นับพันในอเมซอน พวกเขาสามารถเดินข้าไปในป่าได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออาวุธ และกลับมาภายในสามวันพร้อมตะกร้าผลไม้ ถั่ว และของเล่นชิ้นเล็กๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง"
นอกจากนี้แล้วภาษาของชาว Piraha ไม่มีคำที่พูดถึงเวลา ไม่มีคำพูดเพื่อเรียก "วันพรุ่งนี้" หรือ "เมื่อวาน" หรือ ปีที่แล้ว" พวกเขาใช้คำไม่กี่คำเพื่อพูดถึงทั้งกลางวัน กลางคืน หรือตอนช้า อาจกล่าวได้ว่าพวกขาอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีเวลา ไม่มีอดีตกาล หรือห้วงแห่งอนาคต พวกเขาไม่มีวิธีพูดคุยเกี่ยวกับเวลา ไม่มีประวัติศาสตร์ และไม่พูดสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนปู่ย่าตายายของพวกเขาเกิด ประสบการณ์ในโลกนี้ของพวกเขาเกือบจะสมบูรณ์อยู่ในปัจจุบัน
ชาว Piraha ไม่มีคำสำหรับเรียกตัวเลข แต่มีคำที่มีความหมายว่ามากขึ้นและน้อยลง ไม่มีคำเรียกเฉพาะเมื่อพูดถึงปริมาณ พวกเขาไม่นับจำนวนอาหารที่พวกเขามี หรือจำนวนคนในเผ่า หรือแม้กระทั่งจำนวนเด็กในบ้าน แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีความรัก ความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับลูกๆ หรือสมาชิกคนอื่นๆ ของเผ่า ความหมายที่ซ่อนคือ พวกเขาไม่คิดว่าตัวเองเป็นตัวเลข
ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับเราที่จะจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีเวลาและตัวเลข Dan Everett ชื่นชมวัฒนธรรมนี้ ศาสตราจารย์อธิบายภาษาของชาว Piraha ว่าเป็นไวยากรณ์แห่งความสุข บรรดาผู้เรียกตนเองว่าเป็นครูสอน วิชาจิตวิญญาณหลายคน บอกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันคือหนทางสู่ความสุข อาจเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ชนเผ่า Praha ไม่มีคำเหล่านี้ วัฒนธรรมของพวกเขาปราศจากความกังวลเกี่ยวกับอนคตและอดีต ทั้งนี้ เนื่องจากพวกเขาเพลิดเพลินอย่างเต็มที่อยู่กับแต่ละวัน อยู่ในขณะปัจจุบัน ซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้าในแต่ละห้วงขณะนั่นเอง

ที่มา : นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ราย 2 เดือน ฉบับที่ 232 ปีที่ 39 กรกฏาคม - สิงหาคม 2020/2563 หน้า 29

 

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี