Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

278901253 318390317074700 5990075013456756906 n

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 16 เมษายน 2022 แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑกรุงเทพฯ นำโดย คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกฯ ได้จัดงานฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมเป็นคริสตชน ประจำปี 2022 (พิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำมันศีลล้างบาป) ณ ห้องประชุมชั้น 3 และ 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก


โดยในปีนี้มีผู้เตรียมรับศีลล้างบาปในปี 2022 ที่มาเข้าร่วมในงานฯ จากวัดต่างๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จากทั้งหมด 12 วัด จำนวน 96 ท่าน มีบรรดาพ่อแม่อุปถัมภ์, พี่เลี้ยงคริสตชนใหม่, ครูคำสอน รวมถึงญาติและผู้ติดตามอีกจำนวนทั้งสิ้น 80 ท่าน สรุปรวมจำนวนผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 176 ท่าน

ภายในงานฯ มีกิจกรรมต่างๆ จากทางแผนกฯ ดังนี้

278797665 443272304228729 998432787755706061 n 278890494 945197292813500 5665545878864023688 n
1. รับฟังบรรยายเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของคริสตชน" (อบรมเฉพาะผู้เตรียมรับศีลล้างบาป) โดย คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราช

278162360 730683154601767 8031194091519350814 n278152602 390197792959096 8459201451548844604 n
2. รับฟังบรรยายเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่อุปถัมภ์ พี่เลี้ยงและครูคำสอน" โดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์

278642723 667898864510157 3100329096064379083 n279017128 1399849970485730 7877172933173881419 n
จากนั้น เข้าร่วมพิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำมันศีลล้างบาป (สำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน) โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ มีบรรดาพ่อแม่อุปถัมภ์, พี่เลี้ยงคริสตชนใหม่, ครูคำสอน รวมถึงญาติและผู้ติดตาม ได้เข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีแก่ผู้เตรียมเป็นคริสตชนในโอกาสนี้ด้วย

 

ประมวลภาพ งานฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมเป็นคริสตชน (พิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำมันศีลล้างบาป) ปี 2022

>>>> Facebook สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ <<<<

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี