Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

10 สิงหาคม นักบุญลอเรนซ์ (+258) สังฆานุกรและมรณสักขี

     ในเอกสารเก่าแก่ของปี 354 “Depositio Martyrum” ได้เอ่ยถึงสังฆานุกรของพระศาสนจักรที่กรุงโรมองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่สัตบุรุษ ศพของท่านได้รับการฝังเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ทุ่งอาแจร์ เวรานุส (ซึ่งเวลานี้เป็นสุสานที่ใหญ่มากของกรุงโรม ชื่อ “กัมโป เวราโน”) ซึ่งอยู่บนถนนตีบูร์ตีนา และที่นี้เอง ในปัจจุบันได้มีวิหารที่ได้สร้างขึ้นถวายเป็นเกียรติแด่ท่าน ชื่อว่า “วิหารนักบุญลอเรนซ์”

     ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 แล้วที่ชื่อเสียงของ นักบุญลอเรนซ์ได้กลายเป็นเรื่องเล่าอันน่าอัศจรรย์ ท่านได้ถูกจับพร้อมกับพระสันตะปาปาซิกต์ตุสที่ 2 แต่ไม่ได้ถูกฆ่าตายในทันที เพราะบรรดาเพชฆาตหวังไว้ว่าจะสามารถบีบคั้นเอาข้าวของทรัพย์สมบัติต่างๆของกลุ่มคริสตชนจากท่านได้ แต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันท่านได้ถูกจับไปย่าง เพราะท่านได้ประกาศว่าท่านไม่มีข้าวของทรัพย์สมบัติอะไรอย่างอื่นนอกจากบรรดาคนจนที่พระศาสนจักรได้มอบหมายให้ท่านคอยดูแลเอาใจใส่เท่านั้น
     แบบอย่างของนักบุญลอเรนซ์ เป็นเหมือนเมล็ดข้าวที่ตกลงบนพื้นดินและตายไป แต่ได้ออกผลที่อุดมสมบูรณ์ โดยได้ปลุกเร้าให้บรรดาเยาวชนเป็นจำนวนมากอุทิศตนรับใช้พระศาสนจักรและคนยากจนอย่างสุดชีวิต
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้กิจการแห่งความรักเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นของพระศาสนจักรได้เป็นการปลดปล่อยที่แท้จริง ตามจิตตารมณ์คริสตชน
2. ขอให้บรรดาคริสตชนได้มีใจรักความยากจนและช่วยเหลือผู้ยากจนฉันพี่น้อง
3. ขอให้บูชามิสซาช่วยเราให้คิดถึงความจำเป็นและปัญหาต่างๆของพระศาสนจักร
4. ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอพระองค์ได้ทรงโปรดส่องสว่าง ช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังใจและนำทางบรรดาพระสงฆ์และสังฆานุกร
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 309 - 310)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี