Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

20 มกราคม
นักบุญ เซบาสเตียน
(ต้นศตวรรษที่ 4)
มรณสักขี

     นักบุญ เซบาสเตียน ได้เป็นทหารของจักรพรรดิที่เมืองนาร์โบนา ในประเทศโกล (ประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน) หรือ ถ้าตามคำบอกเล่าของนักบุญ อัมโบรส ก็ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี แต่ว่า ท่านได้เป็นมรณสักขีที่กรุงโรมเพราะการยืนยันความเชื่อของท่านในพระคริสตเจ้าในสมัยของจักรพรรดิดีโอเคลซีอานุส

     ได้มีประชาชนมาเยี่ยมเคารพหลุมฝังศพของนักบุญ เซบาสเตียน อย่างไม่ขาดระยะในสุสานที่ตั้งอยู่บนเส้นทางอัปปีอาเก่า ซึ่งเราเรียกว่า กาตากอมบ์ของนักบุญ เซบาสเตียน
     พระศาสนจักรที่กรุงโรมเคารพนับถือท่านเป็นพิเศษ และตามรูปวาดที่เรามักจะแลเห็นคือ นักบุญเซบาสเตียน ได้เป็นมรณสักขีโดยถูกตรึงไว้กับเสาไม้และถูกยิงด้วยธนู ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้ที่ถูกโรคห่าคุกคาม
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้คริสตชนจงเป็นพยานถึงความเชื่อของตนในโลกนี้ด้วยความกล้าหาญ
2. ขออย่าให้คริสตชนทำสิ่งที่ขัดกับมโนธรรมของตน
3. ให้เราได้รู้จักดึงเอาพละกำลังจากบูชามิสซาเพื่อที่จะเชนะความชั่วช้าเลวทราม
4. ให้เราได้เลียนแบบพระคริสตเจ้าจนถึงขั้นเป็นมรณสักขี... ถ้าหากว่าจำเป็น
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน, 1985, หน้า 30 -31)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี