Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

3 พฤศจิกายน
นักบุญมาร์ติน เดอ ปอเรส
(1579 -1639)
นักบวช

     นักบุญมาร์ติน เกิดที่กรุงลีมาในประเทศเปรู เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 1579 เป็นบุตรของอัศวินชาวสเปนและหญิงนิโกรชาวปานามา

      มาร์ตินได้มีอาชีพเป็นช่างตัดผมก่อนที่จะก้าวเข้าอารามนักบวชคณะโดมินิกัน ทีแรกท่านเป็นภารดารับใช้ก่อน แล้วจึงค่อยเป็นภราดาฆราวาส จริงๆท่านมักจะพยายามเลือกทำงานที่ต่ำต้อยที่สุด ถึงกระนั้นก็ดี ท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ทางเทววิทยาอย่างหาตัวจับยาก งานที่ท่านสนใจและเอาจริงเอาจังเหลือเกิน คือ “การคุ้มครองช่วยเหลือพวกทาส” ห้องพยาบาลที่โกโรโกโสของท่านได้กลายเป็นศูนย์แห่งกิจเมตตาสำหรับทุกๆคนโดยไม่เลือกหน้า แต่เป็นต้นสำหรับคนผิวดำที่น่าสงสารที่สุด จิตตารมณ์ของมหาบุญลาภและบรรยากาศแห่งนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ของนักบุญมาร์ติน รวมทั้งอัศจรรย์ที่ท่านทำ ได้ช่วยทำให้ท่านเป็นรูปแบบของนักบุญที่มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากที่สุดองค์หนึ่ง คือท่านเป็นคนร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ เต็มไปด้วยความสุภาพและความรัก ท่านได้จัดสร้างวิทยาลัยสำหรับเด็กๆที่น่าสงสารเป็นผลสำเร็จเป็นแห่งแรกในอเมริกา พระสันตะปาปายวงที่ 23 มีความยินดีที่ได้แต่งตั้งท่านให้เป็นนักบุญ

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1.ขอพระสวามีเยซูคริสตเจ้า โปรดสอนให้เรารู้จักเจริญชีวิตอย่างซื่อๆ และให้มีความสุภาพที่จริงใจ
2. ให้เรารู้จักรับใช้คนอื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจและด้วยความยินดี โดยถือว่าเป็นการรับใช้พระเยซูคริสตเจ้า
3. ให้เราพยายามแสวงหาความสุภาพถ่อมตน เพราะว่าที่ใดมีความสุภาพที่แท้จริง ที่นั่นก็มีปรีขาญาณ
4.ขอให้ประชาชนที่มีความรู้สึกเรื่องผิวได้พบความหวัง และอิสรภาพในพระคริสตเจ้า
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน, 1985, หน้า 455-456)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี