Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

เยี่ยมชมสมณองค์กรประกาศข่าวดีแห่งศรีลังกา

     วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2017 คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต พร้อมทีมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ และคุณพ่อวรัญญู นางาม ผู้ช่วยอธิการบ้านเณรเล็ก ร่วมในคณะเยี่ยมชมสำนักงานของสมณองค์กรประกาศข่าวดีแห่งศรีลังกา โดยมีคุณพ่อบาซิล ผู้อำนวยการพร้อมทั้งทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

ที่มา : http://kamsonbkk2017.blogspot.com/2017/10/blog-post_6.html?m=1

 

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี