Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

ชุมนุมคริสตชนใหม่และผู้สนใจ 2017

     ในปีนี้ วันสมโภชพระจิตเจ้า (4 มิถุนายน) แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ขอเชิญคริสตชนใหม่ปี 2017 และผู้ที่รับศีลล้างบาปปีที่แล้ว (2016) พร้อมพ่อแม่อุปถัมภ์ รวมถึงคริสตชนที่มีความสนใจ มาร่วมชุมนุมคริสตชนใหม่และเพิ่มพูนความรู้คริสตชน ในวันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
     สำหรับค่าลงทะเบียน (ที่พักและอาหาร) คนละ 700 บาท โดยขอให้ทางวัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมในใบตอบรับและส่งกลับมา ที่คุณจักรายุทธ เอี่ยมละออ แผนกคำสอนผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต โทร:0-2237-7316, 086-167-7205 โทรสาร : 0-2233-8159 หรือ Email : rciamissionbkk @gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคมศกนี้ด้วย

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด
+ จดหมาย + กำหนดการ + ใบตอบรับ

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี