Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/12MAR17
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

พิธีเลือกสรร อาสนวิหารอัสสัมชัญ

     วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2017 ณ.อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก ได้จัดพิธีเลือกสรรโดยบาทหลวง วินัย ฤทธิบุญไชย แก่ผู้สมัครเป็นคริสตชน ที่เรียนคำสอนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2016 จำนวน 18 ท่าน พร้อมพ่อแม่อุปถัมภ์ของเขา
1 จุฑาพร เสนีย์พิทักษ์ พ่อ-แม่ทูลหัว (อันนา พรรณิภา สัจจะวัชรสิทธิ์)
2 นิตยา รัตตนงพิสัตย์ พ่อ-แม่ทูลหัว (มารีอา มะลิ แสงประสิทธิ์)
3 อริสสา ขันติวิริยะเมธิน พ่อ-แม่ทูลหัว (มารีอา นิรมล สุขวัฒนางกูร)
4 นวรัตน์ กิติยากร ณ อยุธยา พ่อ-แม่ทูลหัว (อันนา นิลคูหา เภกะนันทน์)
5 อังคณา ยอดเพ็ชร์ พ่อ-แม่ทูลหัว (มารีอา จิรภา ตุ้มกลีบ)
6 นพรัตน์ ยอดเพ็ชร์ พ่อ-แม่ทูลหัว (มารีอา มารุณี จันทร์แต่งผล)
7 อภิชิต เอื้ออริยกุล พ่อ-แม่ทูลหัว (ยอห์นบัปติสตา จอน วิริยะอรรควุธิ์)
8 วิษณุ แก่นพินิจ พ่อ-แม่ทูลหัว (อันตน เกียรติศักดิ์ ชีวบัณฑิตย์)
9 ภาคภูมิ สุวัชรชัย พ่อ-แม่ทูลหัว (ยอแซฟ ทวีศักดิ์ ศรีศุภวัด)
10 ณรงค์เดช บุญขันธ์ พ่อ-แม่ทูลหัว (ดอมินิก ซาวีโอ นพพร จรัสศรี)
11 ศุภวัฒน์ ศุภพล พ่อ-แม่ทูลหัว (เปาโล สมบัติ งามวงศ์)
12 ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์ พ่อ-แม่ทูลหัว (หลุยส์ มารี วรวุฒิ จิราสมบัติ)
13 ประพัฒน์ จันทร์แต่งผล พ่อ-แม่ทูลหัว (แอนโทนี่ นำชัย เล่าเรียนธรรม )
14 ศักยะ ชวลิตวณิชชากร พ่อ-แม่ทูลหัว (ยอห์น บอสโก พันทกานต์ ศรีวิชัยนันท์)
15 สิทธิสาสน์ ศรีวิพันธ์ พ่อ-แม่ทูลหัว (เปโตร เอนก สืบสว่างกุล)
16 วัชรี ลิ่มสกุล พ่อ-แม่ทูลหัว (เทเรซา สิริจิต ไผทสมาน)
17 พลอยพิรุณ กิจเสรีบริรักษ์ พ่อ-แม่ทูลหัว (เอลีซาเบธ จันทรา จีระวัฒนากิจ)
18 เคน ดำรงกิจการวงศ์ พ่อ-แม่ทูลหัว (ร็อค สมเจตน์ วรวิทยไพศาล)
     ซึ่งพี่น้องคริสตชนสำรองทั้ง18 ท่านนี้ มีความสมัครใจจะขอเข้ารับศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ สมโภชปัสกาต่อไป
     พี่น้องคริสตชนสำรองทั้งหมดนี้ได้มีพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างสมบูรณ์แล้ว และจะมีพิธีพิจารณาความตั้งใจอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยังถึงความสมัครใจในการเข้าสู่พระศาสนจักรคาทอลิก ในวันที่ 2 เมษายน 2017
     ขอพี่น้องภาวนาเพื่อพวกเขาทั้ง18 คน ในการเรียนรู้และเข้าใจพระคัมภีร์เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตคริสตชนได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

{gallery}net/12MAR17{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี