Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

 แผนกคำสอนผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูตฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ขอเชิญคริสตชนสำรองทุกท่านในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเข้าร่วมพิธีเอฟฟาธา

และพบพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช

ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ 15 เมษายน 2017

ณ ห้องประชุมอาคารแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก (ชั้น 4)

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 0-2233-0338,0-2237-5276 โทรสาร : 0-2237-5276 

หรือ 086-167-7205 คุณจักรายุทธ (เจ้าหน้าที่แผนกคำสอนผู้ใหญ่)

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด

+ จดหมาย + กำหนดการ + ใบตอบรับ

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี