Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/20-21AUG16
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

อบรม PMG BKK ปีที่ 8 ครั้งที่ 5/5

     การอบรมต่อเนื่อง PMG BKK ครั้งที่ 5 (จบการอบรม) วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 ส.ค.2016 ครั้งนี้ชาวเรา PMG BKK ในภาคเช้าได้ไปร่วมงานบวชพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ หอประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อาคาร "นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2"
     ภาคบ่าย เวลา 13.30 น.ออกเดินทางไปเยี่ยมชุมชน (Exposé) ณ ชุมชนวัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม นำโดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย โดยมีคุณพ่อธนันต์ธง สุขสุทิพย์ เจ้าอาวาสวัด คอยต้อนรับ พร้อมทั้งบราเดอร์ 3 ท่านจากคณะธรรมทูตไทย ครูคำสอนและผู้ช่วยงานวัด
     ก่อนเข้าเยี่ยมชุมชน มาสเซอร์จะแนะนำให้ความรู้เบื้องต้นก่อนออกเยี่ยม และเตรียมตัวให้พร้อมโดยการแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม เพื่อไปเยี่ยม 5 บ้าน ที่มีสภาพชีวิตแตกต่างกันไป การเข้าไปเยี่ยมเยียนพูดคุยเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์เป็นอันดับแรก นับเป็นประสบการณ์แห่งมิตรภาพอันดีต่อชุมชน
     เวลา 17.00 น. กลับมาที่วัด เพื่อร่วมพิธีมิสซา ซึ่งเด็กๆ ทั้งหญิงชายจากชุมชนก็เข้ามาร่วมมิสซาครั้งนี้ด้วย และพวกเขายังปรารถนาที่จะเข้าร่วมมิสซาสม่ำเสมอ และหลังจากมิสซาแล้วรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และต่อด้วยการแบ่งปันประสบการณ์เยี่ยมเยียนตามบ้านต่างๆ ด้วยตัวแทนกลุ่ม ออกมาเล่าประสบการณ์ อันประกอบด้วย การเล่าถึงสภาพของบ้านที่ไป ความประทับใจ การเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำที่วัดของตน และการเสนอแนะในการออกเยี่ยมชุมชนสำหรับปีต่อไป ด้วยบรรยากาศแห่งความรักและความอบอุ่น เพราะนับเป็นประสบการณ์ที่จะช่วยให้สะท้อนชีวิตการแพร่ธรรมที่จะเกิดขึ้นในแต่ละคน หลังจากจบการอบรม
     วันอาทิตย์ สรุปการอบรมโดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ประกาศชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรสำหรับรุ่นปี 2016 (ปีที่ 8) จำนวน 14 ท่าน (จาก 17 ท่าน) และเตรียมพร้อมที่จะเข้ารับวุฒิบัตรในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล วันที่ 16 ตุลาคม นี้ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
     การแนะนำคณะกรรมการ โดยมีประธานเขต ทั้ง 3 ท่านจาก 3 เขต ได้แก่ เขต 1 คุณนิรมล สุขวัฒนางกูร เขต 2 คุณภาณุฉัตร สัมภวะผล และเขต 3 คุณไมตรี จินดา อีกทั้งได้แบ่งปันการทำงานแพร่ธรรมเพื่อให้กำลังใจในงานแพร่ธรรมของทุกคน สรุปสุดท้ายด้วยการประเมินผลการอบรม


(ข่าวโดย สุรัสวดี หงษ์วงค์)

ประมวลภาพ

{gallery}net/20-21AUG16{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี