Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

เอฟฟาธา ed

 

ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 20 เมษายน 2019

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑกรุงเทพฯ 

นำโดย คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ได้จัดงาน

"ฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมเป็นคริสตชน (เอฟฟาธา และเจิมน้ำมันศีลล้างบาป)"

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

และ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

มีผู้เตรียมรับศีลล้างบาปในปี2018 ที่เข้าร่วมจากวัดต่างๆในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้งหมด 27 วัด จำนวน 205 ท่าน มีบรรดาพ่อแม่อุปถัมภ์ ครูคำสอนอีกจำนวน 353 ท่าน และพระอัครสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชอีก16 ท่าน สรุปรวมผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 574 ท่าน

ภายในงาน

-รับฟังบรรยายหัวข้อ

  • "บทบาทหน้าที่ของคริสตชน" 
    โดย คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช
  • "บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่อุปถัมภ์ พี่เลี้ยงและครูคำสอน" 
    โดย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

เข้าร่วมพิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำมันศีลล้างบาปสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

ขอพี่น้องร่วมภาวนาสำหรับคริสตชนใหม่ปี2019ในการก้าวเดินในหนทางของพระเสมอไปด้วยครับ

----คลิกที่นี่: > ประมวลภาพงานเอฟฟาธา2019

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี