Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

31 กรกฎาคม นักบุญอิกญาซิโอ แห่ง โลโยลา (1491 – 1556) พระสงฆ์

     อิกญาซีโอ เกิดที่โลโยลาในตระกูลขุนนางผู้มั่งคั่งและมีชื่อเสียงของสเปน เป็นอัศวินที่มุทะลุดุดันและชอบผจญภัย ท่านได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในการล้อมเมืองปัมโปลนา
     ในระหว่างที่กำลังพักรักษาตัวอยู่นั้น เนื่องจากหาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอัศวินซึ่งตัวเองชอบนักชอบหนาไม่ได้ ท่านจึงได้ค้นพบพระเยซูเจ้าในการอ่านหนังสือพระวรสาร และในประวัตินักบุญ ดังนั้น ท่านจึงต้องการที่จะอุทิศตนเองแด่พระคริสตเจ้าในพระศาสนจักร

     ท่านได้ไปที่อารามฤาษีที่มองแซร์รัท ได้ใช้เวลาในการรำพึงภาวนา ทำกิจใช้โทษบาป และได้เริ่มความศรัทธาภักดีแบบใหม่ เป็นต้นโดยการอ่านหนังสือ “จำลองแบบพระคริสต์” ในถ้ำแห่งหนึ่งที่เมืองมานเรซา ณ ที่นี่เองที่ท่านได้มีประสบการณ์แห่งชีวิตของการเพ่งฌาน ท่านจึงได้เริ่มวางรากฐานให้กับหนังสือที่มีชื่อเสียงของท่าน คือ “การฝึกฝนชีวิตภายใน” หรือ “การเข้าเงียบ”
     ท่านได้ไปศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยาที่กรุงปารีส และที่กรุงปารีสนี่เอง ที่ท่านได้ตั้งคณะนักบวช “เยสุอิต” ขึ้นเมื่อปี 1534 และชื่อของคณะได้รับการรับรองหลังการบวชเป็นพระสงฆ์ของท่านและพรรคพวกอีก 7 คน ซึ่งคนหนึ่งในนี้คือ นักบุญฟรังซิส เซเวียร์ นี่เอง
     ปี 1537 ท่านได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ที่เมืองเวนิสในประเทศอิตาลี ต่อมาท่านได้ตั้งหลักแหล่งที่กรุงโรม ได้มอบคณะของท่านซึ่งเปรียบเสมือนหน่วยนบตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปาซึ่งแล้วแต่ว่าพระองค์จะทรงให้ใช้ทำอะไร เป็นต้นสำหรับป้องกันความเชื่อ การปฏิรูป การปรับปรุงพระศาสนจักรและหน่วยงานแพร่ธรรม
     งานแพร่ธรรมของนักบุญอิกญาซีโอและผู้ร่วมงานของท่านนั้นมีมากมายและกินขอบเขตกว้างขวางมาก ท่านได้ให้นักบวชของท่านทำการศึกษาทั้งทางด้านเทววิทยาและด้านมนุษย์ศาสตร์เป็นอย่างดี และให้รอบรู้จริงๆ เพื่อจะได้สามารถเป็นตัวแทนของพระศาสนจักรในวงการวิชาความรู้และในวงการความคิดของวิทยาการสมัยใหม่ทุกๆแขนง
     คณะของท่านได้มีอาจารย์และผู้ให้การอบรมสั่งสอนที่ชำนาญอยู่มาก เราทราบดีว่านักบุญอิกญาซีโอ เป็นผู้ที่ประกอบด้วยจิตตารมณ์อันลึกซึ้งของการเสียสละอุทิศตนเองจริงๆ ในการรับใช้ ด้านการทำงาน “เพื่อพระเกียรติมงคลอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” (Ad Majorem Dei Gloriam) ในพระศาสนจักร
     ในหนังสือ “บันทึกประจำวันชีวิตภายใน” ของท่านนั้นได้เปิดเผยให้เห็นว่า ท่านเป็นผู้มีมนุษยธรรมอันสูงส่ง และประสบการณ์ทางเพ่งฌานเรื่องพระตรีเอกภาพ นอกนั้นท่านยังเป็นผู้ที่มีความรักเมตตาและความศรัทธาอย่างแรงกล้า
     ชีวิตในแบบของนักบุญอิกญาซีโอ ถือว่าเป็นแบบที่มีพระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลาง และท่านเองได้พยายามที่จะสร้างชีวิตภายในแบบนี้ในบรรดาคริสตชนด้วย โดยพยายามยึดเอาพระเยซูเจ้าเป็นแม่แบบ ตัวท่านเองได้พยายามเลียนแบบพระองค์ด้วยการรำพึงและการเลียนแบบพระเยซูเจ้า นี้เป็นแบบใหม่ซึ่งภายหลังนักบวชหลายคณะได้นำเอาไปใช้ รวมทั้งกลุ่มแพร่ธรรมและกลุ่มชีวิตภายในอื่นๆด้วย
     ในพระศาสนจักร ทุกๆคนได้รับการเรียกให้ไปสู่ชีวิตคริสตชนขั้นสมบูรณ์แบบ และความรักเมตตาขั้นครบครัน โดยการเจริญชีวิตที่เป็นแบบมนุษย์ยิ่งขึ้น ทำตัวให้ละม้ายคล้ายกับพระเยซูเจ้าในการนอบน้อมต่อพระบิดา อุทิศตนเพื่อพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า และในการให้บริการแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย (เทียบ LG 40 )
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เรากระทำกิจการทุกอย่างของเราและเพื่อเทิดพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า
2. ให้เราพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเราเอง
3. ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดช่วยเราให้สามารถเลียนแบบพระองค์ในการอุทิศตนเพื่องานของพระบิดา
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 287 -289)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี