Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/21JULY18
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

อบรมพี่เลี้ยง (Sponsors) ของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน ครั้งที่ 1/2018

     ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2018 คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดอบรมสำหรับพี่เลี้ยงคริสตชน (Sponsors)ในกระบวนการเตรียมผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) ครั้งที่ 1/2018 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
     ในการอบรมพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมจากวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 35 ท่าน

ภายในงาน
ช่วงเช้า มีวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ
และเริ่มบรรยายในหัวข้อที่ 1 "การเตรียมตัวเป็นพี่เลี้ยง(Sponsors) ของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน"
และหัวข้อที่ 2  "การมีส่วนร่วมในกระบวนการสอนคำสอนผู้ใหญ่" และแบ่งกลุ่มสาธิตการใช้หนังสือ "ก้าวไปด้วยกัน" ฝึกการเป็นผู้นำกลุ่มในการเรียนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ที่เตรียมเป็นคริสตชน
ช่วงบ่าย รับฟังบรรยายต่อในหัวข้อที่ 3 "การจัดเตรียมพิธีกรรมในกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน พร้อมฝึกการจัดพิธี
1.พิธีต้อนรับผู้สมัครเรตียมเป็นคริสตชน
2.พิธีเลือกสรรผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน
3.พิธีพิจารณาความตั้งใจ ครั้งที่1,2 และ3
โดย...อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากร
ทั้งนี้ ทางแผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาอภิบาลวัด และผู้ที่รับผิดชอบสอนคำสอนผู้ใหญ่ทุกท่าน ที่สนับสนุนบรรดาพี่เลี้ยงและครูคำสอน มาเข้ารับการอบรมฯในครั้งนี้ด้วย
{gallery}net/21JULY18{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี