Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

22 มกราคม
นักบุญวินเซนต์
(ศตวรรษที่ 3/4)
สังฆานุกรและมรณสักขี

     “พระคริสตเจ้ายังคงได้รับชัยชนะอยู่เรื่อยๆ ในนักบุญมรณสักขีของพระองค์” นี่เป็นคำภาวนาและคำอวยพรซึ่งกวีปรูเดนซีอุส และนักบุญเอากุสตินได้ขับร้องเป็นเกียรติแด่นักบุญวินเซนต์ มรณสักขีเรืองนามไปทั่วคาบสมุทรไอบีเรีย

     ท่านเป็นสังฆานุกรคอยรับใช้พระศาสนจักรท้องถิ่นที่เมืองซาราโกซ่าในประเทศสเปน และเป็นมือขวาของพระสังฆราช วาเลรีโอ ท่านช่วยสังฆราชของท่านทำงานในทุกๆด้านของสังฆมณฑล ไม่ว่าจะเป็นงานปกครองก็ดีหรือการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากก็ตาม ท่านได้ทำตนเป็นพยานถึงความเชื่อที่ไม่มีวันสั่นคลอน ท่านคือ “นักบุญลอเรนซ์”ของประเทศสเปน ท่านได้สิ้นใจโดยถูกทรมานอย่างโหดร้ายทารุณที่เมืองวาเลนเซีย ในรัชสมัยของจักรพรรดิดีโอเคลซีอานุส การเคารพให้เกียรติท่านได้เป็นที่แพร่หลายมากทั้งในพระศาสนจักรตะวันตกและพระศาสนจักรตะวันออก
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ข้าแต่พระสวามีเจ้า โปรดให้คริสตชนทุกคนได้รู้จักป้องกันความเชื่อของตนด้วยเถิด
2. ขอให้ผู้ที่ถูกเบียดเบียนได้มีความรู้สึกว่า “พระคริสตเจ้า” สถิตอยู่กับเขา
3. ขอให้บูชามิสซาช่วยให้เรามีความรักขั้นวีรกรรมต่อพระเยซูคริสตเจ้า
4. ขอให้พระศาสนจักรในประเทศไทยได้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้า

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี