Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

21 ธันวาคม 60
นักบุญเปโตร คานีซีอุส
(1521 – 1597)
พระสงฆ์และนักปราชญ์

     นักบุญเปโตร คานีซีอุส เกิดที่นีเมกา ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้บวชเป็นพระสงฆ์ในคณะเยสุอิต และได้อุทิศตนให้กับงานปฏิรูปศาสนาคาทอลิก โดยอาศัยการเทศน์สอน และโดยการแต่งหนังสือคำสอนคาทอลิกเล่มแรก และคู่มือข้อความเชื่อ - คำสั่งสอนต่างๆของคริสต์ศาสนา ท่านได้ตั้งบ้านเณรหลายแห่งด้วยกันสำหรับคณะเยสุอิตในประเทศเยอรมันนี้

     หนังสือคำสอนของท่านนั้นมีชื่อเสียงมาก ท่านได้เขียนไว้เพื่อป้องกันความเชื่อคาทอลิกจากความผิดหลงต่างๆ ในสมัยของท่าน หนังสือคำสอนนี้ได้รับการแปลออกเป็นภาษาต่างๆ และมีการพิมพ์ใหม่อยู่เรื่อยๆ กว่า 400 ครั้งด้วยกัน หนังสือคำสอนของท่านดีตรงที่ว่า ท่านได้ให้ความสำคัญของอายุและสภาพแวดล้อมของผู้ที่เรียนคำสอนที่แตกต่างกัน ท่านหมั่นศึกษาเล่าเรียนคำสอนต่างๆของพระศาสนจักร ท่านรักที่จะเขียนบทอ่านต่างๆของบรรดาปิตาจารย์ ท่านได้เข้าร่วมในสภาสังคายนาแห่งเมืองเตรนโตในฐานะนักเทววิทยา และได้สอนเทววิทยาที่เมืองโบโลญา ท่านได้เป็นที่ปรึกษาของพระสันตะปาปาและเจ้านายหลายพระองค์ด้วยกัน
     ในช่วงระยะเวลา 30 ปีสุดท้าย ท่านได้เจริญชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนี ณ ที่นี้ ท่านได้พยายามฟื้นฟูชีวิตของพระศาสนจักร จนท่านได้รับการขนานนามว่า “ธรรมทูตคนที่สองของประเทศเยอรมนี” ต่อจากนักบุญบอนีฟาส การที่ประเทศเยอรมนีและประเทศออสเตรียมีคาทอลิกที่เข้มแข็ง เราต้องถือว่าเป็นหนี้บุญคุณท่านมาก พระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ได้ประกาศแต่งตั้งท่านเป็นนักบุญ และให้เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักรในปี 1925
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้คริสตชนทุกคนได้มีส่วนสนับสนุนงานสอนคำสอน
2. ขอให้การอบรมผู้สอนคำสอนได้เป็นงานชิ้นแรกของการอภิบาลสัตบุรุษ
3. ขอให้พระคริสตเจ้าและธรรมล้ำลึกของพระองค์เป็นศูนย์กลางของวิชาคำสอน
4. ข้าแต่พระสวามีเจ้า ขอพระองค์ทรงบันดาลให้มีผู้สอนที่ดีจำนวนมากๆ ในพระศาสนจักรด้วยเถิด
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน, 1985, หน้า 515-516)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี