Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

กระบวนการในการรับผู้ใหญ่เป็นคริสตชน มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน

1. ระยะเวลาแห่งการประกาศข่าวดี  เริ่มเรียนคริสตศาสนธรรม  ( มิถุนายน - พฤศจิกายน )
2.พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนในวันอาทิตย์แรกเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (อาทิตย์ปลายเดือน พฤศจิกายน) ให้พี่น้องคริสตชนในวัดรู้จักด้วยการประกอบพิธีหลังบทเทศน์ในระหว่างมิสซา มีพี่เลี้ยง (sponsor) และการมอบพระคัมภีร์ให้ผู้สมัคร
3.ระยะเวลาเรียนคำสอน ให้พัฒนาความเชื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้สัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าในองค์พระคริสต์
4.พิธีเลือกสรร เมื่อผู้สมัครพร้อมที่จะรับศีลแห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน จึงมีพิธีในวันอาทิตย์แรกเทศกาล มหาพรต พระศาสนจักรรับรองเขา และเรียกเขาว่าคริสตังสำรอง (Catechumens)
5.ระยะเวลาแห่งการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ อยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรต 40 วัน เป็นช่วงเวลาไตร่ตรองชีวิต มีประกอบพิธีการพิจารณาความตั้งใจ ในวันอาทิตย์ที่ 3,4 และ 5 เทศกาลมหาพรตตามความ เหมาะสม (กุมภาพันธ์-มีนาคม)
6.พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการรับเข้าเป็นคริสตชน ผู้ได้รับเลือกสรรจะได้รับศีลล้างบาป ศีลกำลัง และ ศีลมหาสนิทในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (Easter Vigil)
7.ระยะเวลาเป็นคริสตชนใหม่ (เมษายน -พฤษภาคม) ช่วงเทศกาลปัสกา (50 วัน) หลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์ แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน ยังมีการพบปะเรียนคำสอนต่อเนื่องอีก 7 สัปดาห์ เขาจะได้รับ ประสบการณ์ใหม่ เป็นสมาชิกในชุมชนคริสตชน และร่วมมิสซากับพี่น้องคริสตชนในวันอาทิตย์

"เพื่อแสดงการสิ้นสุดของเวลาการสอนคำสอนแก่คริสตชนใหม่ในตอนปลายเทศกาลปัสการาวๆวันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า ให้มีงานฉลองพร้อมกันเพิ่มความครึกครื้นภายนอกตามประเพณีของถ้องถิ่นด้วย" (RCIA 237)
"ในวันครบรอบปีที่ได้รับศีลล้างบาป สมควรอย่างยิ่งที่เชิญผู้รับศีลล้างบาปใหม่มาชุมนุมกันอีกครั้ง เพื่อสนทนาแบ่งปันประสบการณ์ทางฝ่ายวิญญาณแก่กันและกัน และเพื่อรื้นฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาป" (RCIA 238)
ดังนั้นทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจึงได้จัดงานชุมนุมและฟื้นฟูจิตใจคริสตชนใหม่เป็นประจำทุกปี ราวๆวันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุยและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตคริสตชนที่เขาได้รับ และถือเป็นการสิ้นสุดการเรียนการสอนในกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนอย่างเต็มรูปแบบ

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี