Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/22NOV17
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ ณ สถานสงเคราะห์พระประแดง ครั้งที่ 18

     วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่แผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 1 ท่าน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน

     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องการสร้างของพระเจ้า โดยได้อธิบายถึงพระเจ้าว่า พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง ได้ทรงสร้างสิ่งต่างๆ ในเวลา 6 วัน และพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ โดยมนุษย์ที่ทรงสร้างนั้นมีชื่อว่า อาดัมและเอวา พระองค์ทรงให้มนุษย์มีอำนาจปกครองและดูแลสิ่งสร้างต่างๆบนโลกใบนี้ แต่มนุษย์ได้ทำบาปผิดไป เพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้า ไปกินผลไม้ที่พระองค์ทรงสั่งห้ามไว้ จึงทำให้อาดัมและเอวาถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดน แต่พระองค์ได้ทรงสัญญาว่าจะประทานความรอดพ้นให้แก่มนุษย์ และมนุษย์จะกลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่ง การแบ่งปันในครั้งนี้ ได้ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และเข้าใจถึงพระเมตตารักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

{gallery}net/22NOV17{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี