Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/23AUG17
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ ณ สถานสงเคราะห์พระประแดง ครั้งที่ 16

     วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่แผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 1 ท่าน ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อและแบ่งปันความรู้ แก่ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ ณ สถานคุ้มครองผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้พิการและทุพพลภาพมาร่วมในครั้งนี้ ประมาณ 50 คน

     กิจกรรมในเดือนนี้ ได้แบ่งปันให้ความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย และเป็นวันสมโภชที่สำคัญอีกวันหนึ่งในพระศาสนจักรคาทอลิก ให้พวกเขาได้รับฟัง และได้ให้ข้อคิดในเรื่องการดำเนินชีวิตคริสตชน ที่เราจะมีแม่พระเป็นแบบอย่าง ในการน้อมรับและทำสิ่งต่างๆตามน้ำพระทัยพระองค์ ซึ่งถึงแม้จะมีความทุกข์บ้างในชีวิต แต่ก็จะกลับกลายเป็นพระพรและความสุขในบั้นปลายเช่นเดียวกับที่พระแม่ได้รับนี้ด้วย

{gallery}net/23AUG17{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี