Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/16AUG17S
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ 2017

     วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 09.00 น. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "จัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2017"

     ซึ่งจัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานในพิธี และเริ่มพิธีทางศาสนามหามงคลตามลำดับ 5 ศาสนา ดังนี้ ศาสนาพุทธ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาร์ขอพร ศาสนาคริสต์ พิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ประธานในพิธี ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูสวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา หลังจากนั้นเป็นการเสวนาเยาวชน 5 ศาสนา เรื่อง "การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม" จากเยาวชน 5 ศาสนาผู้แทนเสวนาศาสนาคริสต์ ได้แก่ นางสาวติณนา มลายอริศูนย์ จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สุดท้ายเป็นการชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากองค์การศาสนา นับเป็นภาพของความสมานฉันท์ในการให้ความร่วมมือทางด้านประกอบพิธีทางศาสนา การเสวนาและการแสดง อาจเป็นภาพที่หาดูได้ไม่บ่อย แต่ดูแล้วสุขใจในการได้สัมผัสถึงพลังความสมานฉันท์ทั้ง 5 ศาสนา ที่เกิดขึ้นอย่างอบอุ่น
ข่าวโดย... Varintorn hema

{gallery}net/16AUG17S{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี