Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/28AUG15
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

                วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม เวลา 08.30-15.30 น. คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ฯ เขต 1และสมาชิกวัดร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษามหาราชินี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 

                ช่วงเช้า  เวลา 09.30 น. นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงานโดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  มีพิธีสำคัญทางศาสนาตามหลักความเชื่อ ได้แก่ ศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ศาสนาอิสลาม จัดพิธี ดุอาอ์ขอพรศาสนาคริสต์ มีพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พิธีสวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์ จัดสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา

                วจนพิธีกรรมศาสนาคริสต์ ประธานในวจนพิธีกรรม คือ มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก และคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตรมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย 5 องค์กร ดังนี้ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทยมีคริสตชนเข้าร่วมทั้งหมด 120 คน          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดฉายวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติพิธีถวายพระพรชัยมงคล
การจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านศาสนาการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมเยาวชน 5 ศาสนาร่วมขับร้องเพลง “สมานฉันท์สู่สันติ” การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน
และอาหารจากทั่วทุกภูมิภาคทุกศาสนา พร้อมกันนี้ รพ.มิชชั่น รพ.กรุงเทพคริสเตียน และทีมแพทย์จากฝ่ายสุขภาพมูลนิธิเซเว่นเดย์แอ๊ดแวนตีส ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานครั้งนี้ด้วย  

ประมวลภาพ

{gallery}net/28AUG15{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี