05

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2021 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีอำลาคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อจะเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ เป็นเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดพิธีต้อนรับคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คนใหม่ และได้เชิญคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ และคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ เพื่อขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆ

01.jpg 010.jpg 011.jpg

012.jpg 013.jpg 02.jpg

03.jpg 04.jpg 05.jpg

06.jpg 07.jpg 08.jpg

09.jpg