Get Adobe Flash player

รับชมย้อนหลัง วันแพร่ธรรมสากล
วันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2020
เวลา08.30-10.00น.พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เวลา 10.00 น. - 12.00 น.เสวนา
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง รร.อัสสัมชัญศึกษา
เวลา 10.00 น. พระคัมภีร์กับการประกาศข่าวดี โดย คุณพ่อ สมเกียรติ ตรีนิกร
เวลา 11.00 น. ประสบการณ์พระคัมภีร์กับชีวิตในการประกาศข่าวดี โดยคุณพ่อ อนุรักษ์ ประจงกิจ (TMS)

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี