Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

441921507 460169353068923 3022126119703401243 n

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายงานธรรมทูตฯ จัดประชุมหัวหน้าแผนกฯ ในฝ่ายงานธรรมทูต ครั้งที่ 2/2024 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเซนต์โธมัส เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของฝ่ายงานธรรมทูต รวมไปถึงการวางแผนการดำเนินงานเพื่อไปช่วยเหลือ, สนับสนุนคุณพ่อผู้รับผิดชอบศูนย์ประกาศข่าวดี (Mission station) ตามที่ต่างๆ ที่กำลังจะดำเนินงานในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภายในปีนี้ด้วย