Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

imageedit 23 8590890691

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2024 ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยแผนกยุวธรรมทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ ในฝ่ายงานฯ ได้รับเชิญจากคุณพ่อพนศรี ทองคำ, OMI เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ ในการมาจัดกิจกรรมและอบรมให้กับบรรดานักเรียนคำสอนในค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนของวัด โดยหัวข้อหลักของการจัดอบรมในครั้งนี้ คือ "ธรรมทูตคือใคร?" ซึ่งเน้นให้เด็กๆ ได้เข้าใจในเรื่องราวของงานธรรมทูต และสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นธรรมทูตของพวกเขา มีนักเรียนคำสอนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30 คน