Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

imageedit 24 9014727709

       วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2024 เวลา 8.00 น. - 12.30 น. ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส, แผนกยุวธรรมทูต และแผนกอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG BKK) ได้ไปจัดบูธทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มทีมงานดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) เขต 6 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ให้กับสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองวัดประจำปี โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การตอบคำถาม วาดภาพ ระบายสี ฝึกอ่านพระคัมภีร์ การระบายสีถุงผ้า และเล่นเกมเพื่อชิงรางวัลเล็กน้อยจากทางฝ่ายงานฯ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ทุกคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทของการเป็นธรรมทูตมากขึ้น ผ่านทางศีลล้างบาปที่เราได้รับ ในการประกาศเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้กับบุคคลอื่นๆ ได้รู้จักต่อไป