Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

imageedit 1 4818808445

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส , แผนกอบรม PMG BKK และแผนกยุวธรรมทูต ได้ไปจัดบูธทำกิจกรรม ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง ให้กับบรรดาสัตบุรุษและเด็กๆ ที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การตอบคำถาม วาดภาพ ระบายสี ฝึกอ่านพระคัมภีร์ การระบายสีถุงผ้า และเล่นเกม โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป