Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

H1

แผนกยุวธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต ร่วมกับแผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ ได้รับเชิญจากทีมจิตตาภิบาลเขตฯ ร่วมจัดกิจกรรมในงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิก เขต 1 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2024 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 150 คน

ติดตามภาพบรรยากาศอื่นๆ ภายในงาน ได้ที่ Facebook : ยุวธรรมทูต HolyChildhood BKK
https://www.facebook.com/holychildhoodbkk