Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

LINE ALBUM 882566 BE 2

ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภายใต้การดูแลของคุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา ได้ออกจัดบูธ (Mobile team) ให้ความรู้งานแพร่ธรรม พระวาจา อาสาสมัครฆราวาสฯ (PMG BKK) และความรู้องค์กรยุวธรรมทูต ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2023 ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน โอกาสฉลองวัดประจำปี โดยมีอาสาสมัครฆราวาสผู้ประกาศข่าวดีและพี่น้องสัตบุรุษจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมตอบคำถามจากพระวาจา ความรู้รอบตัวในคาทอลิก เพื่อแลกรับของรางวัลต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมสนุกกัน ทั้งนี้ข้างๆ กับฝ่ายธรรมทูต ยังมีบูธจากแผนกครอบครัว ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ได้มาประชาสัมพันธ์งานและให้ความรู้เกี่ยวกับงานครอบครัวด้วย
ขอขอบคุณ คุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ เจ้าอาวาสฯ ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมของพวกเราด้วย ณ โอกาสนี้